Koszalin – Kołobrzeg: Bp Paweł Cieślik przechodzi na emeryturę

19-09-2015

Warszawa, 19 września 2015 r.

0
662

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5969/ 15

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Pawła Cieślika z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

BRAK KOMENTARZY