Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP)

08-06-2016

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Powołuje ją delegat KEP do spraw powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.

1987

Przewodniczący:

bp Marek SOLARCZYK

Członkowie:

o. Andrzej GRAD OSPPE
s. Krystiana CHOJNACKA OSB
o. Piotr KRAWCZYK OFMCap
s. Anna JUWIAK AP
ks. Robert NURSKI
ks. Emil PARAFINIUK
ks. Czesław PARZYSZEK SAC
ks. Paweł TIL
ks. Mirosław SMYRAK
ks. Przemysław TYBLEWSKI
ks. Marek TATARAK
o. Bernard MARCINIAK

Sekretarz:
ks. Emil Parafiniuk
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail