Krajowa Rada Misyjna

08-06-2016

Utworzona przez Konferencję Episkopatu Polski 18 czerwca 2005 r., pracę rozpoczęła 8 października 2005 r. Celem Rady jest osiągnięcie “większej skuteczności podejmowanych inicjatyw w dziedzinie animacji i współpracy misyjnej oraz uniknięcia konkurencji czy podwójnego działania”.

1876
Przewodniczący:

bp Jerzy MAZUR SVD

Sekretarz:

ks. Tomasz ATŁAS (dyrektor krajowy Papieskich Dziel Misyjnych)

Adres:

ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel.: 22 679 32 35
e-mail
strona www