Na Górze św. Anny 20 lutego 2019 r. zakończyły się obrady Krajowej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Były one poświęcone szczególnie przygotowaniom do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, którym papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku.

Dziękujmy Panu „za wszystko, co nam wyświadcza” – za łaskę wiary i udział w ewangelizacji świata – powiedział ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM, na zakończenie spotkania. Wezwał wszystkich zebranych do ufności i otwarcia się na działanie Ducha Świętego, który nieustannie ożywia i uświęca, podpowiada pomysły i kieruje działaniami.

Obrady rozpoczęły się w poniedziałek 18 lutego i dotyczyły podsumowania całorocznej działalności poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz inicjatyw Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Materiały, które z tej okazji przygotowała Kongregacja Ewangelizacji Narodów oraz dyrekcja krajowa PDM w Polsce, przedstawili ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM i ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. W biurze krajowym powstała specjalna komórka koordynująca przygotowania i przebieg Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Polsce (www.missio.org.pl/pontyfikat/nadzwyczajny-miesiac-misyjny).

Uczestników obrad odwiedził ordynariusz diecezji opolskiej bp Andrzej Czaja. W homilii skierowanej do kapłanów wezwał ich do misyjnego budzenia Kościoła. Przypomniał, że Bóg upomina się u nas o zbawienie naszych braci i sióstr. Przestrzegał przed obojętnością i wzywał do odpowiedzialności za zbawienie „brata i siostry”, której szczytem jest misyjne zaangażowanie. Biskup Czaja podziękował dyrektorom za ich pracę w diecezjach.

Księży odpowiedzialnych za misyjną animację w kraju przyjął również abp senior Alfons Nossol. Arcybiskup zwrócił uwagę, że najważniejszy przymiot Boga to miłosierdzie. Podkreślił, że nie ma misji bez dialogu, ekumenizmu i pokoju, ale misje to coś więcej niż dialog i działania na rzecz sprawiedliwości społecznej. „Trzeba nam otwierać drzwi i budować mosty, aby wyzwolić moc miłosierdzia i uwolnić się od dyktatury relatywizmu. Bądźcie otwarci na Ducha Świętego, zaufajcie Jego mocy, bez Niego nic nie możemy uczynić” – mówił z pasją arcybiskup senior.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób z 32 diecezji.

pdm