Kraków: Rezygnacja bp. Jana Zająca

07-10-2014

Warszawa, 7 października 2014 r.

678

NUNCJATURA APOSTOLSKA
W POLSCE
N. 4899/14

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Jana Zająca z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Warszawa, 7 października 2014 r.

+Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski