Po 11 latach posługi ks. dr Dariusz Konieczny z dniem 31 sierpnia kończy pracę jako Kierownik Biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Od początku września ks. Konieczny pełnić będzie rolę wicekanclerza Kurii Polowej, u boku bp. Józefa Guzdka. Nowym Kierownikiem Biura Sekretariatu KEP został ks. dr Rafał Zaleski, doktor kanonicznego prawa karnego.

Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas uroczystej Mszy Świętej podziękował ks. Koniecznemu za „obecność jako kapłana, przyjaciela i jednego z najbliższych współpracowników”, podkreślając niezwykłą kompetencję, rzetelność oraz precyzję jego dotychczasowej pracy.

Ks. dr Dariusz Konieczny jest doktorem prawa kanonicznego, wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. W latach 2008-2019, pracując w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, przez 9 lat pełnił funkcję Kierownika Biura. Współpracował z trzema Sekretarzami Generalnymi KEP: abp. Stanisławem Budzikiem, abp. Wojciechem Polakiem i bp Arturem Mizińskim. Został mianowany wicekanclerzem Kurii Polowej. Stanowisko obejmie 1 września 2019 r.

Nowym Kierownikiem Biura Sekretariatu KEP został pochodzący z diecezji świdnickiej ks. dr Rafał Zaleski. Urodził się w 1986 r. w Dzierżoniowie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej. Pełnił przez 2 lata posługę wikariusza w parafii pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie. W 2016 r. ukończył studia licencjacko-magisterskie z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie rozpoczął studia doktoranckie na KUL z zakresu kanonicznego prawa karnego, gdzie w 2019 r. uzyskał stopień doktora. Był też sędzią Trybunału Diecezjalnego w Świdnicy.

mp/ KAI/ BP KEP

 

BRAK KOMENTARZY