Ks. Kazimierz Kaczor laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego za 2016 r.

23-02-2017
1953
Farmer walking through a golden wheat field

Tegorocznym laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego został kapłan społecznik, diecezjalny duszpasterz rolników z Haczowa w archidiecezji przemyskiej. Kapituła nagrody postanowiła uhonorować ks. prał. Kazimierza Kaczora za determinację i wierność wartościom, gdy prowadził on walkę o prawa Kościoła, prywatnego rolnictwa i niepodległości Polski. Wręczenie nagrody będzie miało miejsce w lutym 2017 r. w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Obradująca w Łowiczu Kapituła Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego postanowiła docenić ks. Kaczora, który w okresie komunizmu czynnie wspierał tworzące się organizacje rolników dające początek ruchu solidarnościowego na polskiej wsi. W jego parafii w Haczowie odbywały się pierwsze zebrania, a tamtejsi parafianie jako pierwsi protestowali przeciw wywłaszczeniom bieszczadzkich gospodarstw pod teren ośrodka rządowego w Arłamowie. To doprowadziło do strajków w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych i do powstania „Solidarności” rolników 12 maja 1981 r.

W stanie wojennym ks. Kazimierz Kaczor ukrywał nielegalną drukarnię, pomagał represjonowanym i przechowywał fundusze „Solidarności”. Ks. Kaczor zapisał się także w historii jako organizator akcji odzyskiwania kościołów i cerkwi zamienionych przez komunistyczne władze na magazyny.

Ustanowiona w 2004 r. przez Fundację „Solidarna Wieś” Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego przyznawana jest za zasługi dla rolnictwa i rozwoju cywilizacyjnego polskiej wsi i małych miast.

Do tej pory otrzymali ją: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef Glemp, ks. prał. Bogusław Bijak, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, bp Alojzy Orszulik, Roman Kluska, Josef Rottenaicher (Niemcy), abp Józef Michalik i prof. Alojzy Szymański.

Wręczenie Nagrody odbędzie się w lutym 2017 r. w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

KAI