Ksiądz Michał Kacprzyk, kapłan diecezji kieleckiej, rozpoczyna pracę w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Skierowany do pracy w Papieskich Dziełach Misyjnych w Warszawie, od sierpnia 2021 roku podjął zadania sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.

Ksiądz Michał Kacprzyk, kapłan diecezji kieleckiej, urodził się 19 sierpnia 1991 roku, jako starszy syn Urszuli i Zenona Kacprzyków. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Należał do ogniska misyjnego, a także do Papieskiej Unii Misyjnej.

Studia seminaryjne ukończył dyplomem magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2018 roku z rąk bpa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Po święceniach został posłany jako wikariusz do parafii Chmielnik, gdzie pracował duszpastersko przez trzy lata. W czasie tej posługi został mianowany kapelanem diecezjalnym Rycerzy Kolumba.

https://missio.org.pl/