Ks. prał. Mirosław Stanisław Wachowski – Podsekretarzem ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu

0
1563

Nuncjatura Apostolska
w Polsce
N. 3172/19

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował Podsekretarzem ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu, ks. prałata Mirosława Stanisława Wachowskiego, dotychczasowego radcę nuncjatury w Sekcji ds. Relacji z Państwami w tymże Sekretariacie Stanu.

Warszawa, 24 października 2019 r.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

BRAK KOMENTARZY