5 stycznia – święcenia biskupie ks. prof. Janusza Mastalskiego (zapowiedź)

0
4157

Biskup nominat Janusz Mastalski w sobotę, 5 stycznia, o godz. 10.00 w Katedrze Wawelskiej przyjmie święcenia biskupie. 

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Janusza Mastalskiego, profesora UPJPII w Krakowie i rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej, biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej 3 grudnia 2018 roku, przydzielając mu stolicę tytularną w Noba.

Ks. Prof. Janusz Mastalski ma 54 lata i 29 lat kapłaństwa. Urodził się 4 maja 1964 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1989 roku. Był wikariuszem w Gdowie (1989-1991) oraz w parafii Św. Szczepana w Krakowie (1991-1994). Studia doktoranckie ukończył w 1998 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie w 2003 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 2009 roku tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 2005 roku był Kierownikiem Katedry Pedagogiki, a w latach 2008-2014 – Dziekanem wydziału nauk społecznych UPJPII. W latach 2014-2018 był prorektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a od 2017 – Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

BP KEP

BRAK KOMENTARZY