Ks. Prof. Janusz Mastalski biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej

0
3260

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Janusza Mastalskiego, profesora UPJPII w Krakowie i rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej, biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Noba.

Ks. Prof. Janusz Mastalski – 54 lata i 29 lat kapłaństwa
Urodzony 4 maja 1964 w Krakowie
Święcenia kapłańskie 21 maja 1989 w Krakowie
Spełniane obowiązki i funkcje:
1989-1991 – wikariusz w Gdów
1991-1994 – wikariusz w parafii Św. Szczepana w Krakowie
1998 – Doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2003: Habilitacja Zasady edukacyjne w katechezie (na podstawie badań przeprowadzonych w krakowskich gimnazjach).
2009 – Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych
2005 – Kierownik Katedry Pedagogiki
2008-2014 – Dziekan wydziału nauk społecznych UPJPII
2014-2018 – Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Od 2017 – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie

BRAK KOMENTARZY