Ks. prof. Marek Jagodziński członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej

0
763

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prof. dr. hab. Marka Jagodzińskiego członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Ksiądz Jagodziński jest teologiem dogmatykiem w Katedrze Teologii Prawosławnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

„Jest to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Mam świadomość, że było to możliwe dzięki temu, że jestem zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To uniwersytet był platformą, która pewnie podała moją kandydaturę. Zwykle siedzę i piszę… niektórzy mówią, że nikt tego nie czyta… okazuje się jednak, że ktoś to zauważył. Cieszę się” – mówi zaskoczony nominacją ks. prof. Jagodziński.

Ks. prof. Marek Jagodziński urodził się 29 stycznia 1956 roku w Klimontowie koło Sandomierza. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1982 roku po zakończeniu formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu zwieńczonej pracą magisterską obronioną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2000 roku uzyskał licencjat z teologii, doktorat obronił rok później, a habilitował się 2009 roku. W 2016 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Specjalizuje się w teologii dogmatycznej. Pełnił funkcje: sekretarza i skarbnika Towarzystwa Teologów Dogmatyków, a także kierownika Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Był pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu oraz członkiem Senatu UKSW.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna została powołana przez papieża Pawła VI w 1969 r. W jej skład wchodzi maksymalnie 30 członków reprezentujących różne kraje i różne nurty teologii. Mianowani są na pięcioletnią kadencję przez papieża na wniosek prefekta Kongregacji Nauki Wiary i po konsultacjach z konferencjami episkopatów. Członkowie Komisji muszą odznaczać się nie tylko znaczącym dorobkiem naukowym, ale także wiernością nauczaniu Kościoła. Na czele Międzynarodowej Komisji Teologicznej stoi prefekt Kongregacji Nauki Wiary; obecnie jest nim kard. Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ. Zadaniem Komisji jest analizowanie na potrzeby Stolicy Apostolskiej, szczególnie dla Kongregacji Nauki Wiary, najważniejszych problemów współczesnej teologii.

Ks. prof. Marek Jagodziński jest dziewiątym Polakiem, który od początku istnienia Komisji zasiądzie w jej składzie. Wśród poprzedników byli m.in. ks. prof. Stanisław Nagy (1986-1996; późniejszy kardynał), ks. prof. Andrzej Szostek (1992-1997) oraz ks. prof. Krzysztof Góźdź (2014-2019).

www.diecezja.radom.pl

Fot. ks. S. Piekielnik/www.diecezja.radom.pl

BRAK KOMENTARZY