„Żyj Słowem” oraz „Idź, naśladuj Boga!” – zachęca książka „Jutro Niedziela” Rok C autorstwa dziennikarza ks. Przemysława Śliwińskiego i papieskiego biblisty ks. Marcina Kowalskiego. Trzeci tom cyklu, który w nowatorski sposób wyjaśnia przesłanie niedzielnej liturgii Słowa, objął swoim patronatem przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki. 

– Czytając Pismo Święte lub słuchając czytań w kościele, wyciągamy jakąś prawdę dla siebie, jednak dopiero w momencie, gdy jesteśmy wzbogaceni o przygotowanie do niedzieli, mamy szansę zobaczyć, „dotknąć” i przeżyć o wiele więcej – wyjaśnia Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu i wydawnictwa Stacja7, którego staraniem „Jutro Niedziela” się ukazuje. I dodaje: – „Jutro Niedziela” to trzy tomy, które prowadzą do poznania tajemnicy świętowania, poprzez odkrywanie Słowa, zaufanie Słowu i życie Słowem.

„Jutro Niedziela”, wydana na rok liturgiczny C jest zaproszeniem do bliższego poznania Ewangelii św. Łukasza, dzieła dojrzałego duchowo, w zasadniczej części koncentrującego się na drodze Jezusa do Jerozolimy. Św. Łukasz, nazywany Ewangelistą Bożego Miłosierdzia, jako jedyny zapisuje przypowieść o synu marnotrawnym, wprowadza w Jezusową szkołę modlitwy i opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikami.

„Jutro Niedziela” Rok C zachęca do lektury czterech szczególnych listów św. Pawła: emocjonalnego Listu do Galatów, Listu do Kolosan – zawierającego unikatowy opis „Chrystusa kosmicznego” oraz 1-2 Listu do Tymoteusza, będącego swoistym podręcznikiem zarządzania wspólnotą i troski o nią.

Autorzy przygotowali precyzyjniejszy Insider, wchodzący głębiej w teksty czytań, psalmów i Ewangelii, wiążący je tematycznie i ukazujący jeszcze więcej nawiązań do kontekstu Słowa Bożego. Dzięki bogatym komentarzom do czytań i Ewangelii czytelnicy mogą łatwiej przenieść się w realia historyczno-kulturowe tekstów biblijnych.

Użytecznym rozwiązaniem są dokładniejsze Translatory, pomagające lepiej zrozumieć kluczowe terminy hebrajskie i greckie, w ich oryginalnym kontekście biblijnym i pozwalające odkryć, co słyszeli podczas lektury tekstów Starego i Nowego Testamentu ich pierwsi odbiorcy. Odniesienia do języków oryginalnych (j. hebrajskiego i greki) ułatwiają wnikliwe i obrazowe odczytanie Słowa Bożego oraz zamysłu autorów biblijnych.

„Jutro Niedziela” zachęca do pokochania lektury Pisma Świętego. To propozycja dla osób zainteresowanych samodzielnym pogłębieniem wiedzy biblijnej, dla rodzin, chcących przygotować się do słuchania Słowa z niedzielnej liturgii, dla liderów i członków wspólnot, kręgów biblijnych, duszpasterstw i wreszcie – dla tych, którzy po prostu poszukują Boga, stawiają Mu konkretne pytania i czekają na konkretne odpowiedzi.

– Słowo to nie „coś”, to „Ktoś”, kto przynosi życie – Chrystus Jezus. Publikacja w sposób konsekwentny i profesjonalny pomaga w poznawaniu Słowa, a to jest przyczynkiem do spotkania Osób. Owocem tego spotkania jest życie – wypowiada się o serii „Jutro Niedziela” abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Cykl cieszy się dużym zainteresowaniem duchownych.  – Jeśli potrzebującemu faktycznie lepiej dać wędkę niż rybę, to „Jutro Niedziela” jest właśnie taką wędką dla księży, którzy potrzebują na niedzielę nie gotowej homilii, ale pomocy do stworzenia własnej. Przeczytają tu wytłumaczenie trudniejszych pojęć biblijnych, odnajdą miejsce niedzielnych czytań w szerszym kontekście, wreszcie usłyszą pytania, które warto zadać sobie i wiernym- rekomenduje książkę ks. dr hab. Stanisław Adamiak, rektor WSD w Toruniu.

Publikacja posiada Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, jest objęta honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski oraz patronatem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wydawnictwo Stacja7 zaprasza do skorzystania z przedsprzedażowej oferty promocyjnej, której szczegóły przybliża strona poświęcona książce: http://jutroniedziela.stacja7.pl/.

Książki z cyklu „Jutro Niedziela” można już zamawiać w księgarni internetowej Dobroci.pl. Wysyłka zamówionych egzemplarzy rozpocznie się 26 listopada 2021 r.

Jutro niedziela

BRAK KOMENTARZY