– Jako umiłowani synowie Ojca jesteśmy w nieskończony sposób obdarowani tym wszystkim, co uzdalnia nas, abyśmy wygrywali różne zawody i mistrzostwa naszego życia. Jednak, bez naszej dobrowolnej decyzji i bez solidnego zaangażowania możemy zmarnować talenty i powołanie, którymi zostaliśmy obdarzeni – napisał abp Stanisław Gądecki w liście do ks. dr Piotra Paćkowskiego, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. W dniach 14-16 maja br. odbędą się w Siedlcach finałów XIV Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Piłce Nożnej.

Warszawa, dnia 11 maja 2017 roku

Wasza Magnificencjo,
Najczcigodniejszy Księże Rektorze,
Drodzy Uczestnicy Mistrzostw!

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym pozdrowić Organizatorów i Uczestników XIV Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Piłce Nożnej.

Zdolność podejmowania długotrwałego wysiłku, umiejętne opracowywanie strategii, zdolność właściwego rozkładania sił, umiejętność racjonalnego wypoczynku i dobrej regeneracji, samodyscyplina, determinacja, wytrwałość, umiejętność ponoszenia porażek i jednocześnie roztropnego wyrażania radości ze zwycięstw, zdolność prowadzenia gry zespołowej, umiejętność wykorzystywania talentów i najmocniejszych stron każdego z członków zespołu, umiejętność panowania nad emocjami, zdolność do poświęcenia, znajomość samego siebie, to znaczy swoich mocnych, jak i słabych stron, zdolność do podejmowania walki i zdrowej rywalizacji, szacunek dla przeciwnika, wreszcie wiara w zwycięstwo, pokora i uczciwość – to wszystko cechy, którymi powinien charakteryzować się nie tylko dobry sportowiec, ale i każdy dobry ksiądz.

Z tego właśnie powodu wielu mistrzów życia duchowego, na czele ze św. Pawłem, czy – wiele wieków później – ze św. Ignacym z Loyoli porównywało wielokrotnie życie duchowe do zawodów, czy do ćwiczeń, w których bardzo wyraźnie uwidacznia się jedna z fundamentalnych zasad teologicznych życia chrześcijańskiego – współpraca z łaską.

Jako umiłowani synowie Ojca jesteśmy w nieskończony sposób obdarowani tym wszystkim, co uzdalnia nas, abyśmy wygrywali różne zawody i mistrzostwa naszego życia. Jednak, bez naszej dobrowolnej decyzji i bez solidnego zaangażowania możemy zmarnować talenty i powołanie, którymi zostaliśmy obdarzeni.

Życzę więc wszystkim, aby te i każde inne mistrzostwa pomogły Wam w wypracowaniu tych cech, które uzdolnią Was do odniesienia najważniejszego zwycięstwa waszego życia, aby – pod koniec waszej kapłańskiej służby – móc z radością powtórzyć za św. Pawłem:

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia(…)  Tm 4,7-8

Wraz z życzeniami udanych mistrzostw i dobrej zabawy, przesyłam pasterskie błogosławieństwo,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

________________________________________
Jego Magnificencja
Ks. dr Piotr PAĆKOWSKI
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Siedleckiej im. św. Jana Pawła II
Nowe Opole
ul. Seminaryjna 26
08-110 SIEDLCE