Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi za posługę pasterską w diecezji drohiczyńskiej oraz za pełną zaangażowania pracę w ramach gremiów Konferencji Episkopatu Polski.

Bogate doświadczenie, przygotowanie merytoryczne oraz cechy osobowości Księdza Biskupa pomogły w spełnianiu powierzonych Jemu zadań z wielką roztropnością, mądrością i miłością Boga i Kościoła. 

Najpierw jako biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, dzięki swej pracowitości i hartowi ducha, pełnił Ekscelencja z powodzeniem wiele wymagających funkcji. Został Ksiądz Biskup przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej i wikariuszem generalnym archidiecezji warszawskiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje członka Rady ds. Ekumenizmu KEP, redaktora „Biuletynu Ekumenicznego” oraz współredaktora zeszytów „Tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan”, członka Komisji Wychowania Katolickiego KEP, delegata KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów, przewodniczącego Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego, członka Rady ds. Dialogu Religijnego, przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, członka a następnie przewodniczącego Rady Programowej Zespołu Pomocy Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności, członka Zespołu KEP ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, przewodniczącego Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu KEP, członka Zespołu KEP do rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Był Ksiądz Biskup członkiem zarządu głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce. W 2000 roku został Ksiądz Biskup wybrany przez Radę Wydziału PWTW na funkcję kierownika Wyższych Zawodowych Studiów Katechetycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela oraz kierownika kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli religii – katechetów w PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jest Ksiądz Biskup członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Na wniosek Wydziału Teologicznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został Ksiądz Biskup powołany przez walne zebranie Towarzystwa Naukowego KUL Jana Pawła II na członka korespondenta tego wydziału.

W 2002 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego nadał biskupowi Tadeuszowi tytuł profesora nadzwyczajnego, a w dniu 14 kwietnia 2008 roku – z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego – otrzymał on tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 13 października 2005 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało mu – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

Naszą wdzięcznością obejmujemy również ostatni czas posługi pasterskiej w diecezji drohiczyńskiej, a zwłaszcza ustanowienie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim oraz podjęcie inicjatywy peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach diecezji. Dalej, uroczyste nałożenie odnowionych i pobłogosławionych przez papieża Franciszka ozdób w postaci koron i nimbu na statuę Trójcy Przenajświętszej „Tron Łaski” w bazylice mniejszej w Prostyni, koronację obrazu Matki Bożej Domanowskiej, ustanowienie Pustelni Zwiastowania Pańskiego w Poletyłach, i wreszcie ogłoszenie przez Stolicę Apostolską św. Rocha patronem miasta Sokołów Podlaski.

Dziękujemy Bogu za poświęcone świątynie w Sokołowie Podlaskim, w Pulszach, w Korycinach – pod wezwaniem Matki Bożej Jagodnej, w Wyrozębach, w Ugoszczy, w Winnie-Poświętnej oraz ołtarzy w Kożuchówku, Strabli i Brańsku.

Królowej Apostołów, Matce naszego Pana, Pani Jasnogórskiej życie i posługę Księdza Biskupa powierzam, przyzywając Bożego błogosławieństwa,

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, 28 czerwca 2019 roku