W tegorocznym liście na Wielki Czwartek biskupi dziękują kapłanom za sianie słowa Bożego, duszpasterstwo młodzieży oraz towarzyszenie rodzinom.

 – Jedną z najważniejszych form realizacji Chrystusowego posłannictwa jest misja „siewcy”. Jedynym zmarnowanym ziarnem w jego posłudze jest to, które pozostaje mu w dłoni – piszą biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Jest on obchodzony jako pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa.

BANER_LIST_DO_KAPLANOW>>Tekst listu

Biskupi przywołują różne przestrzenie, w których wyraża się kapłańska troska o budowanie wspólnoty Kościoła. Piszą o formowaniu ducha kapłańskiego poprzez sprawowanie sakramentów świętych, modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu oraz rekolekcje kapłańskie.

Polscy biskupi zachęcają, aby zaangażowanie duszpasterskie oparte było na łasce Ducha Świętego, w myśl słów św. Pawła: Owocem (…) ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5, 22-23). – To jest znak trwania człowieka w łasce Boga i potwierdzenie, że tajemnice Boga nie pozostają tylko na ustach, ale przede wszystkim stają się źródłem życia – czytamy w liście.

Jednym z pól aktywności duszpasterskiej jest rodzina. – Nie bez powodu właśnie rodzina jest wskazywana jako pierwsze miejsce odczytywania Bożego powołania i doceniania ofiarowanych przez Boga darów – wyjaśniają biskupi. Stąd podkreślają wagę działań kapłanów na polu formacji chrześcijańskiej, przygotowania do sakramentu małżeństwa a następnie posługi w ramach duszpasterstwa rodzin. Dodają, że każde staranie o wierne i dojrzałe życie rodzinne stanowi wielki wkład w dzieło powołania.

W kontekście przygotowań do synodu o młodzieży biskupi podkreślają m.in. jak ważny jest czas przygotowania do sakramentu bierzmowania, kiedy to młodzi otrzymują możliwość odkrycia swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. – Wielką wartością jest towarzyszenie tym młodym, świadectwo naszej wiary i pomoc w pierwszych próbach odkrywania przez nich życiowego powołania – piszą biskupi. Przypominają także przesłanie papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, kiedy to Papież prosił kapłanów, aby byli przykładem do dawania świadectwa całkowitego oddania się Chrystusowi i bezkompromisowego trwania przy Nim.

Biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim kapłanom, którzy z oddaniem podejmują codzienną troskę o towarzyszenie napotykanym ludziom na drodze ich wiary. – Nasza duchowa wrażliwość i ludzka odpowiedzialność nie może pozostawić ich samych w obliczu wielorakich życiowych wyzwań i duchowych zagrożeń – piszą biskupi. Podkreślają, że kapłanom została zawierzona troska o to, aby ziarno Bożego słowa było przekazywane innym.

BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: E. Bartkiewicz/BPKEP

BRAK KOMENTARZY