List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2015 r.

"Wszyscy potrzebujemy duchowego powrotu do Wieczernika. Do miejsca, w którym w Wielki Czwartek Chrystus podzielił się z Apostołami swoją świętością. To ona ma być naszą chrześcijańską i kapłańską tożsamością.

0
1430

Dlatego dziś my, kapłani Jezusa Chrystusa, pielgrzymujemy duchowo do Wieczernika po Jego świętość. Przypominając sobie dzień i miejsce swoich święceń kapłańskich, z wdzięcznością i radością wspominamy sakramentalny gest nałożenia rąk przez biskupa. Z całą pokorą i świadomością własnych grzechów, rozeznajemy w sobie potrzebę rozpalenia na nowo Bożego daru, zgodnie z zachętą Apostoła: Przypominam Ci, żebyś na nowo rozpalił charyzmat Boży, który otrzymałeś przez włożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam Ducha bojaźni, ale mocy, miłości i karności (2 Tm 1, 6n)”.

Podczas ostatniego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, biskupi skierował list do kapłanów, w kontekście zbliżającego się wielkiego czwartku. W tym roku tajemnica kapłaństwa rozważana jest w kontekście życia konsekrowanego.

Wielki czwartek to dzień, w którym Kościół wspomina ustanowienie sakramentu kapłaństwa i eucharystii. To dzień wdzięczności wszystkich kapłanów za łaskę powołania.

>>Zapraszamy do zapoznania się z całością listu

BRAK KOMENTARZY