List gratulacyjny Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do biskupa nominata Michała Janochy

09-05-2015
0
1751

Bp Janocha. Gratulacje

Warszawa, dnia 9 maja 2015 r.

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,
   

z wielką radością przyjąłem informację, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ekscelencję Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej, przydzielając stolicę tytularną Barica.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski już dziś zapraszam Waszą Ekscelencję do współpracy w ramach polskiego episkopatu.

Warszawa obchodzi dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej – głównej patronki miasta. Jej to właśnie osobę i posługę Księdza Biskupa Nominata polecam, wzywając Bożego błogosławieństwa.

 Łączę wyrazy szacunku i braterskich pozdrowień w Chrystusie,

  † Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 _________________________

Jego Ekscelencja
Ks. prof. dr hab. Michał Janocha
Biskup Nominat

BRAK KOMENTARZY