Życzenia Przewodniczącego Episkopatu Polski dla bp. Grzegorza Olszowskiego

0
1041

Niech doświadczenie Bożej miłości i zaufania, wyrażone w powierzeniu Księdzu Biskupowi pasterskiej misji, stanie się umocnieniem w trudzie apostolskiej pracy – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście gratulacyjnym do bp. Grzegorza Olszowskiego, który dziś, 12 września, w katedrze katowickiej przyjął święcenia biskupie. Abp Gądecki w imieniu Konferencji Episkopatu Polski złożył nowemu biskupowi pomocniczemu archidiecezji katowickiej życzenia z okazji przyjęcia sakry biskupiej i zapewnił o modlitwie.

Publikujemy pełną treść przesłanych życzeń:

Warszawa, 12 września 2018 r.

dzisiejsza uroczystość jest powodem wielkiej radości nie tylko dla samej Archidiecezji Katowickiej, ale dla całego Kościoła w naszej ojczyźnie.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam Księdzu Biskupowi serdeczne życzenia z okazji przyjęcia sakry biskupiej i przesyłam zapewnienia o modlitwie wiernych i pasterzy Kościoła, który jest w Polsce.

Papież Benedykt XVI – podczas pielgrzymki do Polski, na spotkaniu z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana w Warszawie – mówił «poprzez liturgiczny znak nałożenia rąk w obrzędzie święceń, Chrystus wziął was w swoją szczególną opiekę. Jesteście ukryci w Jego dłoniach i w Jego Sercu. Zanurzcie się w Jego miłość i oddajcie Mu waszą!» O ileż mocniej muszą te słowa rozbrzmiewać w sercu biskupa, który mając udział w pełni Chrystusowego kapłaństwa, jeszcze bardziej doświadcza owego zjednoczenia z Chrystusem i  zanurzenia w Jego sercu i Jego dłoniach.

Niech doświadczenie Bożej miłości i zaufania, wyrażone w powierzeniu Księdzu Biskupowi pasterskiej misji, stanie się umocnieniem w trudzie apostolskiej pracy. Niech będzie zachętą do jeszcze obfitszego dzielenia się sobą z kapłanami i świętym ludem Bożym. Niech prowadzi do codziennego składania swojego życia w ofierze. Niech wydoskonala w ufnym powierzaniu się siebie niepojętej miłości Trójcy Przenajświętszej. Niech doprowadzi do wypełnienia tego wspaniałego dzieła, które Bóg rozpoczął w Księdzu Biskupie na chrzcie świętym.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Grzegorz OLSZOWSKI
Biskup Pomocniczy
Archidiecezji Katowickiej

Zdjęcie ilustracyjne: Henryk Przondziono/Foto Gość za: www.archidiecezjakatowicka.pl

BRAK KOMENTARZY