List gratulacyjny Przewodniczącego KEP do biskupa nominata Leszka Leszkiewicza

19-12-2015

19 grudnia 2015 r.

0
1245

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie,

z wielką radością przyjąłem informację o mianowaniu Czcigodnego Księdza Biskupem Pomocniczym Diecezji Tarnowskiej.

Jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski już teraz zapraszam Księdza Biskupa Nominata do współpracy w ramach polskiego episkopatu, w rozlicznych jego gremiach.

W tym roku Adwent nabiera dla Waszej Ekscelencji szczególnego wymiaru. Przygotowuje się bowiem Ksiądz Biskup na przyjęcie Chrystusa w sakramencie święceń, w stopniu biskupa.

Niech pokornie rodzący się Bóg będzie zawsze wzorem pokornego wypełniania pasterskiej misji. Niech Jego ubóstwo inspiruje do zawierzania Bogu całego swojego posługiwania. Niech bliskość, z jaką Bóg wszedł w relację z człowiekiem będzie przykładem bliskości Pasterza i Owiec.

 Łączę wyraz szacunku i braterskich pozdrowień w Chrystusie,

 +Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

BRAK KOMENTARZY