– Objawienia te należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II – piszą polscy biskupi w liście pasterskim z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich. Zachęcają także do obchodzenia pięciu kolejnych pierwszych sobót miesiąca, o co prosiła Maryja w Fatimie.

>> TREŚĆ LISTU

– Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary – piszą biskupi w liście pasterskim. Zwracają też uwagę, że Maryja, Matka Zbawiciela nieustannie wzywa do realizowania woli Jej Syna, jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie.

Księża biskupi podkreślają związek papieży z Fatimą, szczególnie św. Jana Pawła II. Zamach na życie Papieża Polaka miał miejsce 13 maja 1981 r., czyli w rocznicę objawień fatimskich. Sam papież pojechał podziękować za ocalone życie właśnie do Fatimy. Papież pochodzący z bloku państw komunistycznych dokonał 25 marca 1984 r. publicznego Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z wszystkimi biskupami świata, co było wypełnieniem prośby Matki Bożej. Ponadto św. Jan Paweł II w 2000 roku beatyfikował Franciszka i Hiacyntę oraz ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej. Papież Benedykt zaś podczas swego pobytu w Fatimie stwierdził: „łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona”.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce przypominają także historyczne wydarzenie z 8 września 1946 roku na Jasnej Górze. Biskupi polscy pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda dokonali wówczas uroczystego Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

– Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to miało miejsce w pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą – zapowiadają biskupi.

Akt ten zostanie następnie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 roku.

Biskupi polscy wzywają wszystkich wiernych, by podjęli przesłanie z Fatimy. Podkreślają, że przyjęcie orędzia Maryi wyraża się także poprzez odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia.

List pasterski będzie czytany w niedzielę 21 maja.

BPKEP

Fot. M.Mazur/episkopat.pl

Zobacz także:
>>Sekretariat Fatimski
>>Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
>>Sanktuarium w Fatimie

Informacje:
>>Rodzina, prawo do życia i godność kobiet w Akcie Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

>>Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi
>>Przewodniczący KEP: Orędzie z Fatimy to nawrócenie, różaniec, zawierzenie i pokuta
>>Jasna Góra: Wielbienie z Maryją Królową w 100. rocznicę objawień fatimskich
>>Papież do chorych: jesteście cennym skarbem Kościoła
>>Franciszek w Fatimie: pod opieką Maryi kontemplujemy prawdziwe oblicze Jezusa
>>Kard. Parolin w Fatimie: Boże miłosierdzie jest silniejsze od mocy zła
>>Franciszek: Spoglądając na Maryję wierzmy w rewolucyjną moc czułości i miłości
>>Franciszek przybył do Portugalii
>>Różaniec święty w łączności z sanktuariami świata – transmisja Telewizja Trwa
>>Kościół w Polsce uczci 13 maja 100. rocznicę objawień fatimskich
>>Fatima – główne treści orędzia Matki Bożej
>>Papież do Portugalczyków: w Fatimie zawierzę wszystkich Matce Bożej
>>Fatima: portrety świętych Hiacynty i Franciszka zawisną na fasadzie bazyliki
>>Relacja z wizyty papieża Franciszka w Fatimie 12 – 13 maja 2017 r. (eKai)