Wyrazy uznania i wdzięczności za zaangażowanie Rycerzy Kolumba w działania mające na celu formację mężczyzn w naszym kraju i promowanie tradycyjnych wartości przekazał w liście do Najwyższego Rycerza Carla A. Andersona bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Najwyższy Rycerz wraz z Radą Dyrektorów Rycerzy Kolumba przebywa w Polsce w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Publikujemy pełny tekst listu:

Warszawa, 9 października 2018 r.

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie z udziałem najwyższych władz stowarzyszenia Rycerzy Kolumba, które reprezentuje Szanowny Pan, jako Najwyższy Rycerz. Z wielką przykrością muszę poinformować, że z powodu wcześniej przyjętych zobowiązań nie będę mógł przybyć, aby osobiście przywitać Szanownego Pana wraz z Radą Dyrektorów tej organizacji oraz Szanownymi Małżonkami i zacnym gronem członków stowarzyszenia.

Na ręce Szanownego Pana składam wyrazy uznania i wdzięczności za zaangażowanie Rycerzy Kolumba we wszelkie działania, mające na celu formację mężczyzn w naszym kraju. Zachęcacie ich i uczycie poszanowania oraz realizacji naczelnych zasad zakonu, takich jak: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Za przykładem swojego założyciela, Sługi Bożego, ks. Michaela J. McGivney, stoicie Państwo także na straży ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz prowadzicie ożywioną działalność charytatywną i szeroko zakrojony wolontariat.

Ponawiając słowa wdzięczności za dobre owoce Państwa działań podejmowanych z sukcesem na tak licznych płaszczyznach aktywności religijno-społecznej, życzę obfitego Bożego błogosławieństwa w realizacji dalszych inicjatywy i przedsięwzięć.

Wszystkim obecnym na spotkaniu przekazuję wyrazy szacunku i serdeczne pozdrawiam w Chrystusie Panu,

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

_________________________________________

Najwyższy Rycerz
Carl A. Anderson
Rycerze Kolumba
1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510

 

Zdjęcia z wizyty Najwyższego Rycerza Kolumba Carla Andersona w Polsce

Wizyta Najwyższego Rycerza Kolumba Carla Andersona w Polsce

BRAK KOMENTARZY