Od początku wojny w Ukrainie Kościół angażuje się w pomoc dla poszkodowanych. Już w dniu wybuchu wojny Caritas w Polsce wysłała do Caritas Ukraina 100 tysięcy złotych, a następnie 100 tysięcy EURO oraz uruchomiła ogólnopolską zbiórkę pieniężną pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wszystkie Caritas diecezjalne rozpoczęły intensywne przygotowania do udzielania pomocy mieszkańcom Ukrainy w ich kraju, w pasie nadgranicznym po polskiej stronie oraz w centrach pomocy w całej Polsce.

https://youtu.be/UlIAAzRcKBo

Nazajutrz po wybuchu wojny, abp Grzegorz Ryś powołał w archidiecezji Łódzkiej Komitet pomocy imigrantom – ofiarom wojny na Ukrainie, w skład którego weszli księża i świeccy związani na co dzień z działalnością charytatywną. Komitet od razu podjął współpracę z Miastem Łódź i Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, by wymieniać doświadczenia i informacje oraz prowadzić wspólne działania pomocowe. Jednym z pierwszych działań komitetu było opracowanie vademecum pomocy oraz budowa bazy zakwaterowania uchodźców w ośrodkach, domach rekolekcyjnych i formacyjnych, Wyższych Seminariach Duchownych, klasztorach i domach zakonnych, budynkach parafialnych, a także w domach i mieszkaniach prywatnych na terenie poszczególnych parafii archidiecezji łódzkiej. Vademecum oraz specjalny poradnik o pomocy psychologicznej dla przybywających do naszych domów uchodźców trafił w pierwszych dniach wojny do wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej.

https://youtu.be/KkXe2tT8YsI

Na terenie archidiecezji łódzkiej pierwsze dwie parafie – w Łodzi i w Szczawinie – przyjęły uciekających przed wojną już dwa dni po jej wybuchu. Schronienie w budynkach parafialnych znalazło kilkanaście osób, a kolejnych kilkanaście w domach mieszkańców parafii. Organizacją pomocy zajęli się księża proboszczowie wraz z parafianami. Za własne środki wyposażyli pomieszczenia w niezbędne do zamieszkania rzeczy, zebrali żywność, kosmetyki i trochę pieniędzy na start, żeby Ukraińcy sami mogli dokupić sobie niezbędne rzeczy.

https://youtu.be/7JBGC-d6UGc

Jeszcze przed niedzielą (28 lutego) kilkanaście parafii zadeklarowało chęć przyjęcia uchodźców i uruchomiło zbiórki darów. Kolejnych kilkanaście parafii, które od dawna utrzymywały relacje z zaprzyjaźnionymi parafiami w Ukrainie, przygotowywało się do transportu pomocy rzeczowej: żywności, leków i opatrunków, ubrań. Przez ostatnie dwa tygodnie podobne transporty wyjechały z wielu parafii archidiecezji łódzkiej, docierając na polsko-ukraińską granicę, by służyć ludziom przekraczającym granicę lub jadąc w głąb Ukrainy, do konkretnych miejscowości. Są parafie w Łodzi i okolicach, z których wyjechało kilka takich transportów i przygotowywane są kolejne. W pomoc zaangażowani są duchowni i świeccy. Wielu księży i kleryków zasiadło za kierownicą, by dostarczyć dary rzeczowe, służyć transportem osób pomiędzy granicą, punktami recepcyjnymi a miejscami zakwaterowania uchodźców. Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi montowali wieczorami w Centrum Służby Rodzinie łóżka dla uciekinierów z Ukrainy.

https://youtu.be/hX5sgnNvuBE

W pierwszym tygodniu wojny na terenie archidiecezji łódzkiej uchodźcy z Ukrainy mieszkali już w ponad 20 parafiach, a drugie tyle zadeklarowało chęć przyjęcia gości z Ukrainy. Archidiecezja Łódzka oddała do dyspozycji ponad 100 miejsc w swoich ośrodkach. Kolejnych 200 łódzki Kościół miał gotowych w pierwszych dniach marca. Do połowy marca na terenie archidiecezji łódzkiej – w różnych ośrodkach, budynkach parafialnych, seminariach i domach zakonnych mieszkało już kilkaset osób z Ukrainy, część z nich po kilku dniach wyjechała dalej lub znalazła miejsce w zgłoszonych do proboszczów mieszkaniach prywatnych. Na ich miejsce przyjechali następni goście. Kolejne 400 miejsc w przyparafialnych salach w Łodzi i okolicznych miejscowościach jest obecnie doposażanych w łóżka i niezbędny sprzęt, by można było przyjąć kolejnych uchodźców wojennych. Uchodźcy z Ukrainy znaleźli również bezpieczne schronienie w domu Arcybiskupa Łódzkiego.

https://youtu.be/R4oSe9GyiAY

Bardzo aktywni są wolontariusze organizacji pomocowych łódzkiego Kościoła. Członkowie Parafialnych Zespołów Caritas organizują pomoc w swoich parafiach. Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas prowadzą zbiórki żywności w swoich szkołach. Dorośli wolontariusze Centrum Służby Rodzinie, Zupy na Pietrynie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, studenci i klerycy łódzkich uczelni dyżurują w punktach recepcyjnych, pracują jako tłumacze, bawią się z dziećmi, pakują paczki, szykują kanapki i pomagają przy obsłudze uchodźców przybywających na łódzkie dworce o różnych porach dnia i nocy.

https://youtu.be/XZSRIqZoehs

Wierni łódzkiego Kościoła byli również hojni w przeprowadzonej zbiórce dla Ukrainy u progu Wielkiego Postu. Z zebranych środków łódzka Caritas przekazała do Caritas Polska 600 tysięcy złotych na organizowaną pomoc. Datki na pomoc dla Ukrainy można przekazywać nadal. To ważne zabezpieczenie długofalowej pomocy. Arcybiskup Grzegorz Ryś zaangażował się też w zbiórkę pieniędzy na zakup karetki (jednej lub kilku) oraz sprzętu medycznego, środków opatrunkowych i leków z przeznaczeniem dla Ukrainy, zorganizowaną przez Okręgową Izbę Lekarską i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

https://youtu.be/l1HNT_OWGb4

Codziennie do magazynu Caritas Archidiecezji Łódzkiej spływają dary rzeczowe, głównie żywność, artykuły higieniczne i kosmetyki. Darowizny od osób prywatnych i przedsiębiorców z Łodzi, z terenu archidiecezji i spoza Polski. Pracownicy i wolontariusze segregują dary i pakują paczki dla uchodźców. Część z nich wydawana jest na bieżąco dla Ukraińców i rodzin, które ich goszczą, a część trafia do punktów recepcyjnych. Caritas od początku wojny buduje również żelazny zapas darów rzeczowych z przeznaczeniem na długofalową pomoc. Dziennie z Punktu Pomocy Charytatywnej wydawanych jest kilkadziesiąt paczek dla uchodźców. Łódzka Caritas pomaga również mieszkańcom Łodzi, którzy są pod stałą opieką organizacji.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzi zbiórkę pieniężną na zakup produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz kosmetyków artykułów chemicznych. Zakupiona żywność przeznaczona zostanie dla uchodźców, którzy zamieszkają na terenie archidiecezji łódzkiej.

Darowizny można przekazywać na rachunki Caritas:

PLN: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

EURO: 05 1240 1545 1978 0000 1165 5181

USD: 13 1240 1545 1787 0000 1165 5178

SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem UKRAINAIBAN Bank Pekao S.A.:

PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew

Dary rzeczowe można dostarczać bezpośrednio do Punktu Pomocy Charytatywnej łódzkiej Caritas w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 108, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00. Najbardziej potrzebne artykuły spożywcze to: konserwy mięsne i rybne, gotowe hermetycznie zamknięte potrawy gotowe, ryż, kasza, mąka, cukier, olej, herbata, batony energetyczne, żywność dla małych dzieci. Artykuły higieniczne: płyny do kąpieli, płyny pod prysznic, mydło, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, podpaski, pampersy, chusteczki nawilżające.

Tekst: Archidiecezja Łódzka

Foto: ks. Paweł Kłys