Łowicz: Bp Józef Zawitkowski przechodzi na emeryturę

09-12-2013

Warszawa, 9 grudnia 2013 r.

1609

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
N. 3482/13

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Józefa Zawitkowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji łowickiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Warszawa, 9 grudnia 2013 r.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski