8 stycznia rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński wręczył medal jubileuszowy, wybity w związku ze stuleciem KUL, bp. Arturowi Mizińskiemu, sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski. Bp prof. Miziński jest od 20 lat wykładowcą KUL. Wyróżnienie to jest
wręczane różnym osobom związanym z ideą uniwersytetu. Medal ten przyjął m.in. papież Franciszek oraz papież senior Benedykt XVI.

Medal, autorstwa Ewy Olszewskiej-Borys, został wyemitowany w maju 2017 roku przez Mennicę Polską w Warszawie. Awers jubileuszowego medalu ukazuje z bocznej perspektywy fragment fasady głównego gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W równoległe pionowe podziały ściany budowli medalierka wkomponowała godło KUL. Na rewersie historyczne ujęcie uniwersyteckiego dziedzińca. W ozdobnym etui umieszczono cytat z listu ks. Idziego Radziszewskiego do kardynała Merciera z 1919 roku: „Semestr zimowy trwał od 9 grudnia 1918 r. do 22 marca r.b. zaś letni od 23 marca do 20 lipca r.b. Atmosfera w Uniwersytecie nadzwyczaj sympatyczna. Rok następny zapowiada się bardzo dobrze. Jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, ale mam w Bogu nadzieję, wszystko da się z biegiem czasu wykonać, a to, co mniej dobre, udoskonalić”.

Życiorys bp. Artura Mizińskiego:
http://www.kul.pl/bp-dr-hab-artur-grzegorz-mizinski,art_1235.html

KUL / BP KEP