25 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji.

Wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk misyjnych w Polsce: członkowie i konsultorzy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, członkowie kapituły Medalu „Benemerenti”, nagrodzeni i nominowani do Medalu, misjonarze i misjonarki, dyrektorzy Papieskich Dzieł misyjnych i delegaci biskupa ds. misji, referentki i referencji misyjni w zgromadzeniach zakonnych, osoby zaangażowane w animację i formacją misyjną w diecezjach i parafiach.

Kapituła Medalu pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego postanowiła nagrodzić Medalem 3 misjonarzy, którzy całe swe życie poświęcili misjom.

Pierwszym z odznaczonych jest abp Wilhelm Józef Kurtz, werbista, na misjach w Papui Nowej Gwinei od 1967 r. Przez 13 lat posługiwał w prowincji Simbu, w misji Mai, gdzie był pierwszym polskim misjonarzem i organizatorem od podstaw życia religijnego. Wybudował na tym terenie 3 kościoły, mały szpital i 3 szkoły podstawowe. W 1981 r. przeszedł do misji Koge i otrzymał nominację na wikariusza generalnego nowoutworzonej diecezji Kundiawa. Tutaj podjął się organizacji struktur diecezjalnych od podstaw. Po 18 latach pracy jako ordynariusz, w 2000 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą archidiecezji Madang, gdzie utworzył 80 szkół dla dzieci i młodzieży oraz szkoły katechetyczne i szpitale. W 2010 r. abp Kurtz zrezygnował ze względu na wiek, ale nadal pełni funkcje duszpasterskie.

Drugą osobą odznaczoną medalem jest Dominika Szkatuła, która od 36 lat pracuje na misjach wśród Indian w Peru. Przez wiele lat służyła trędowatym, a od 2015 r. jest koordynatorką generalną duszpasterstwa w Wikariacie Apostolskim San Jose de Amazonas. Jest także koordynatorem generalnym duszpasterstwa Indian. Zajmuje się katechizacją dzieci, duszpasterstwem młodzieży, formacją animatorów wspólnot chrześcijańskich. Współpracuje z organizacjami indiańskimi i metyskimi w obronie ich ziemi, lasów i rzek. Jest członkiem Sieci Kościelnej dla Amazonii Kontynentalnej. Obecnie przygotowuje dokumenty dla Specjalnego Synodu Biskupów na temat Amazonii.

Trzecim z odznaczonych jest ks. Stanisław Stanisławek, misjonarz fideidonista z archidiecezji lubelskiej, który przepracował w Zambii 11 lat. W 1987 r. przeniósł się do Kamerunu, gdzie przez 30 lat dał się poznać jako gorliwy misjonarz, organizator ośrodków duszpasterskich, budowniczy kościołów, kaplic, szkół i przedszkoli katolickich oraz ośrodków zdrowia.

W 2018 roku Kapituła Medalu spośród 112 zgłoszonych kandydatów do Medalu wybrała 12. Są wśród nich misjonarki i misjonarze aktualnie pracujący na misjach, księża diecezjalni, siostry zakonne oraz świeccy angażujący się w animację i formację misyjną, wspierający misje duchowo i materialnie.

Wśród osób nagrodzonych w kategorii „za zasługi w dziele misyjnym” znaleźli się: ks. January Liberski, fideidonista z archidiecezji katowickiej, który spędził 40 lat na misjach w Zambii i Zimbabwe oraz 4 lata w Kazachstanie; prof. Wacław Leszek Nahorski, kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych przy Akademickim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie od wielu lat, dzięki jego zaangażowaniu i życzliwości, leczą się misjonarze i misjonarki przyjeżdżający na urlopy do kraju; prof. Wacław Nahorski, który współpracuje z Ośrodkiem Sao Lucas w Kifangondo (Angola), pełniąc nad placówką nadzór merytoryczny; s. Jolanta Karolina Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny – Starowiejskich,  która od 1945 r. posługiwała w Zambii, zajmując się sierotami na placówce w Kasisi, następnie była administratorką szpitala w Katondwe a w latach 1980-1987 zajmowała się duszpasterstwem dzieci i młodzieży w Kabwe, obecnie zaś pracuje na placówce w Kasisi opiekując się chorymi oraz dziećmi w sierocińcu.

Wśród nagrodzonych w kategorii „pomoc modlitewna i duchowa” znaleźli się: ks. prał. Stanisław Wojdak, były misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej, a obecnie wicedyrektor Wydziału Misyjnego Kurii i ojciec duchowny fideidonistów tarnowskich, który jest założycielem Ogniska misyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym i Legionu Misyjnego; Ewa Zachwieja, która od 25 lat pracuje w szkole, gdzie prowadzi ognisko misyjne, wydaje gazetkę, reżyseruje przedstawienia misyjne i prowadzi grupę misyjną w parafii oraz współpracuje z dyrekcją krajową Papieskich Dzieł Misyjnych; Jolanta Alibożek, która od 30 lat prowadzi grupę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Bieczu organizując modlitwy, czuwania oraz pierwsze piątki miesiąca w intencji misji.

Wśród nagrodzonych w kategorii „pomoc materialna i finansowa misjom” znaleźli się: ks. Jan Szczepaniak, proboszcz parafii Chałupki Dębniańskie, przez którego Kapituła pragnęła wyrazić wdzięczność Stowarzyszeniu Misyjno-Charytatywnemu „Missio Misericordiae”, powstałemu w parafii w styczniu 2004 r. z inicjatywy o. Zdzisława Grada SVD; s. Anna Lisiecka z prowincji łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, która od 1950 r. pracowała jako katechetka, zachęcając młodzież do wspierania misji, oraz jest inicjatorką akcji „Góra Grosza” w swoim Zgromadzeniu; Władysław Grochowski, prezes Grupy „Arche” z Siedlec, który w 2017 r. sfinansował budowę szkoły i zaplecza edukacyjnego w Busso w Czadzie.

Wśród nagrodzonych w kategorii „informacja medialna” zostali odznaczeni: Dwumiesięcznik „Misyjne Drogi”, który od 35 lat informuje o sytuacji misjonarzy w świecie, prowadzi formację misyjną, przekazuje parafiom materiały do animacji misyjnej; Wydawnictwo „Missio-Polonia”, obchodzące 25-lecie swej działalności, które prowadzi działalność wydawniczą i przygotowuje publikacje misyjne, a także bierze udział w animacji misyjnej, kongresach, bezpośrednio pomaga misjonarzom, organizuje Szkołę Animatora Misyjnego; Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”, który od wielu lat informuje czytelników o najważniejszych wydarzeniach misyjnych, prezentuje pracę misjonarek i misjonarzy oraz uczestniczy w promowaniu działań na rzecz misji.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i wręczony po raz pierwszy w ubiegłym roku. Jest przyznawany w 4 kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie zasług zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

foto episkopat.pl i PDM

Zobacz też:
>>Medal dla Wydawnictwa Missio-Polonia

Gala wręczenia medali „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, 25 X 2018 r.