Mija 50 lat od ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”

25-07-2018
0
2234

Mija 50 lat od ogłoszenia encykliki Pawła VI „Humanae vitae”, która podejmuje  temat rodziny i rozrodczości. Jest też głosem sprzeciwu wobec antykoncepcji. Paweł VI pracował nad dokumentem pięć lat. Na jej ostateczny kształt duży wpływ miał kard. Karol Wojtyła.

>>Tekst encykliki

Encyklika Pawła VI „Humanae vitae” porządkuje zasady moralne w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, podejmuje temat ludzkiej rozrodczości i kontroli urodzin. Dla samego Pawła VI była jednym z najtrudniejszych dokumentów pontyfikatu. Pracował nad nim pięć lat. Jak sam przyznał na audiencji ogólnej po jej ogłoszeniu, okupił ją wielkim cierpieniem, długimi zmaganiami i konsultacjami. Miał jednak świadomość, że jako następca Piotra musi zająć jasne stanowisko w sprawie metod kontroli urodzin.

Proces powstawania encykliki „Humanae vitae” odsłaniają m.in. przeprowadzone ostatnio badania w archiwach watykańskich. Poprowadził je ks. Gilfredo Marengo z nowego Papieskiego Instytutu Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Jednym z elementów, które wyłaniają się z tych badań, jest związek nauczania Pawła VI z doktryną Soboru Watykańskiego II. Encyklika – jak mówi ks. Marengo – jest w istocie aplikacją soborowej antropologii do realiów życia małżeńskiego.

>>Więcej

W roku 50-lecia encykliki organizowane są spotkania i sesje jej poświęcone. Spotkania takie odbyły się m.in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.  „Natura ludzka jest czymś stałym mimo zmiennych okoliczności zewnętrznych ta natura pozostaje stała. Wyzwolenie tej natury taką drogą jaką proponują neomarksiści powoduje jeszcze większe zniewolenie człowieka. Pozbawienie go wolności” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas sympozjum zorganizowanym w maju na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

>>Relacja

„Profetyczny okazał się głos encykliki co do skutków działania antykoncepcji. Paweł VI trafnie przewidywał, że jej stosowanie otworzy szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów” – mówił w czerwcu br. w Warszawie abp Henryk Hoser SAC.

>>Sesja KAI w 50. rocznicę encykliki

VaticanNews/ KAI/ BP KEP

 

BRAK KOMENTARZY