W Rzymie od 19 do 24 marca odbywa się przedsynodalne spotkanie młodzieży z różnych stron świata. Biorą w nim udział młodzi ludzie wydelegowani przez krajowe episkopaty, Kościoły Wschodnie, zgromadzenia zakonne, seminaria, ruchy i stowarzyszenia, a także przedstawiciele innych wyznań i religii oraz różnych sektorów życia społecznego. 

Presynod to jedna z inicjatyw poprzedzających XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które odbędzie się od 3 do 28 października 2018 r. Jego tematem będzie „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Spotkanie przedsynodalne ma być okazją do poznania młodych ludzi z całego świata, ich problemów i oczekiwań. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski przedstawicielkami polskiej młodzieży są Karolina Błażejczyk i Anna Kupiszewska.

>>Więcej nt. synodu

Zdjęcia z konferencji prasowej nt. przygotowań do synodu biskupów o młodzieży i ŚDM Panama 2019Młodzież - przez Synod do PanamyBPKEP

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/BP KEP

BRAK KOMENTARZY