3 października obchodzimy Niedzielę św. Franciszka. Inicjatorem działań związanych z tym wydarzeniem z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest zespół Caritas Laudato si’ – ekologicznego projektu inspirowanego encykliką papieża Franciszka. Konferencja Episkopatu objęła też swoim patronatem obchody organizowane już po raz czwarty przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.

Niedziela św. Franciszka to święto chrześcijańskiej ekologii integralnej, będące zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia – wspieranego przez Ojca Świętego miesiąca modlitw i działań na rzecz ziemi, jako naszego wspólnego domu. „Jest to istotne w obecnym czasie, gdy jak podkreśla Stolica Apostolska i papież Franciszek, różnorodność biologiczna, a więc również dobrostan człowieka i ludzkie życie, są zagrożone przez nieumiarkowane gospodarowanie dobrami ziemi” – podkreślają członkowie Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. W ubiegłym roku organizowana przez nich Niedziela św. Franciszka połączyła we wspólnym świętowaniu blisko 100 parafii we wszystkich województwach i uzyskała oficjalne wsparcie co najmniej 14 diecezji.

Tegoroczne obchody otworzy Msza Święta w intencji ochrony Bożego Stworzenia odprawiona 3 października o godz. 10.30 w kościele Duszpasterstw Środowisk Twórczych przy warszawskim placu Teatralnym przez bp. Michała Janochę, członka Rady Programowej Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska.

Wierni w różnych miejscach w całej Polsce będą wspólnie modlić się o ochronę stworzenia słowami Pisma Świętego i św. Franciszka z Asyżu. Msze Święte i modlitwy odbędą się w parafiach z inicjatywy proboszczów i świeckich działających jako Animatorzy Laudato Si’ Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska i współtworzących program Zielonych Parafii.

Inicjatorem działań związanych z Czasem dla Stworzenia i kończącą go Niedzielą św. Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, jest również zespół Caritas Laudato si’ – ekologicznego projektu inspirowanego encykliką papieża Franciszka. Jedenastu animatorów projektu z całego kraju zaprasza do aktywnego włączenia się w świętowanie i oczywiście do dzielenia się, ponieważ hasło przewodnie tegorocznego święta brzmi: „Dzielę się w niedzielę!”. To zachęta do zorganizowania w parafii, szkole, wspólnocie tzw. Podzielnika – miejsca, gdzie będzie można wymienić się rzeczami, które wciąż są w dobrym stanie, ale być może zalegają na półkach, przykryte kurzem. Dodatkowe informacje o Podzielniku znajdują się na stronie Caritas Laudato si’, pod adresem https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/jak-zrobic-podzielnik/.

Więcej informacji na temat Niedzieli św. Franciszka oraz programu Zielone Parafie można znaleźć na stronie internetowej www.zieloneparafie.pl/niedziela-sw-franciszka-czwarty-krok- zielonych-parafii/.

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska/Caritas Laudato Si’/ BP KEP

>>Wydarzenia w diecezjach

>>Czas dla Stworzenia

BRAK KOMENTARZY