Nowa inicjatywa Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki z okazji 70-lecia urodzin Księdza Jerzego – Popieluszko2017.pl

28-02-2017
2714

W tym roku będziemy obchodzić kilka ważnych rocznic związanych z Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszką: 70. rocznicę Jego urodzin (14 września), 45. rocznicę święceń kapłańskich (28 maja), a już 28 lutego mija 35 lat od pierwszej odprawionej przez Niego Mszy św. za Ojczyznę (28.02.1982 r.) w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Stąd zrodziła się inicjatywa, by zaplanować znaczącą modernizację Sanktuarium ks. Jerzego.

Podczas pamiętnych 26 Mszy świętych w intencji Ojczyzny z lat 1982 – 84 bł. ks. Jerzy mówił w homiliach o godności i prawach człowieka, o wolności, jaką został obdarzony przez Boga i którą trzeba budować – solidarnie – nie siłą, ale poprzez dobro, prawdę i miłość. Przypominał rocznice historycznych wydarzeń, które kształtowały tożsamość narodową. Często przywoływał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. Były to proste, zrozumiałe dla wszystkich i odnoszące się do realiów życia wykłady nauki społecznej Kościoła. Jak sam wspominał: Wypowiadam to, co czują i myślą. O tym, jak to jest niezbędne świadczy wiele nawróceń. Ludzie po wielu latach, często po kilkudziesięciu nabierają odwagi, by przyjść do mnie i prosić o pojednanie z Bogiem, o spowiedź, o Komunię św. Jest to przeżycie i dla mnie, jako księdza i dla tych ludzi również. Słuchali go i robotnicy i profesorowie. Przyjeżdżali tu na Żoliborz ludzie z całej Polski. Zasłuchani w proste słowa i myśli wypowiadane przez ks. Jerzego, odzyskiwali wewnętrzny spokój, nadzieję, wyciszali się…

Tak, rocznice prowokują do wspomnień, ale nie chcemy tylko zatrzymywać się na tym, co było. Stanowią one impuls, by Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki rozwijać i przygotowywać na nadchodzące lata oraz wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia. Młodzi są tymi, którym przede wszystkim musimy dać wiedzę o życiu Błogosławionego i podać ją w ciekawej formie.

Mamy świadomość, że zbliża się kanonizacja bł. ks. Jerzego Popiełuszki, co spowoduje wzrost zainteresowania Męczennikiem i naszym warszawskim Sanktuarium. Modlimy się o rychłą kanonizację (wszystko jest na dobrej drodze), ale musimy również podjąć działania.

Dlatego zamierzamy rozpocząć następujące prace:

  • unowocześnić Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w podziemiach kościoła – wprowadzić narzędzia multimedialne dla zwiedzających
  • przeprowadzić proces cyfryzacji zasobów archiwalnych dotyczących bł. ks. Jerzego i udostępnienie ich w Internecie
  • wykorzystując najnowsze technologie mobilne umożliwić w Internecie zwiedzanie Muzeum w kilku wersjach językowych
  • zaprojektować kaplicę bł. ks. Jerzego w kościele.

Dla tych działań potrzebne są znaczące środki, dlatego rozpoczęliśmy zbiórkę na te cele w Internecie na stronie: www.popieluszko2017.pl. Chcemy zaprosić do wsparcia nie tylko Parafian, ale wszystkich Polaków mieszkających w kraju i poza granicami Polski. A także czcicieli Błogosławionego ks. Jerzego na świecie – jest ich niemało m.in. we Francji czy USA.

Każda nawet najmniejsza wpłata przybliża nas do zrealizowania tych zamierzeń! Nie robimy tego dla naszej satysfakcji, ale po to, by lepiej służyć wszystkim, którzy chcą poznać bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i Jego życie. Wpłat można dokonywać na stronie www.popieluszko2017.pl, przelewem albo przekazem pocztowym na podane niżej konto naszego Sanktuarium

Ks. dr Marcin Brzeziński
proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie – Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki
ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa
Numer konta: 77 1240 2063 1111 0010 7208 8422
SWIFT: PKOPPLPW

Fot. ilustracyjne: Marcin Mazur/episkopat.pl