W związku z zagrożeniem suszą, której konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe dla życia społecznego, wzywam wszystkich wiernych do wytrwałej i żarliwej modlitwy błagalnej o deszcz – napisał abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zachęcając archidiecezjan do modlitwy o deszcz. W sposób szczególny prosił o odprawienie nowenny o uproszenie deszczu, przez dziewięć dni począwszy od 25 kwietnia do 3 maja.

Zachęta do modlitwy o deszcz

W związku z zagrożeniem suszą, której konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe dla życia społecznego, wzywam wszystkich wiernych do wytrwałej i żarliwej modlitwy błagalnej o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitw, ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby.

W sposób szczególny proszę o odprawienie nowenny o uproszenie deszczu, przez dziewięć dni począwszy od dnia 25 kwietnia aż do dnia 3 maja br. W ramach nowenny należy do codziennego różańca o ustanie epidemii dołączyć intencję o deszcz, a na koniec odmówić przekazaną w załączeniu modlitwę o urodzaje i odśpiewać Suplikacje.

W tym czasie, w dni które dopuszczają użycie formularza w różnych potrzebach, proszę, aby podczas jednej Mszy Świętej jako kolektę odmówić załączoną modlitwę o deszcz (Mszał Rzymski, s. 167”, nr 46) oraz uwzględnić stosowną intencję w modlitwie powszechnej.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Poznań, dnia 23 kwietnia 2020 roku

NOWENNA O UPROSZENIE DESZCZU
25 kwietnia – 3 maja 2020 r.

Na zakończenie różańca:
P.    Abyś nam w odpowiednim czasie pogody i deszczu udzielić raczył. Ciebie prosimy.
W.    Wysłuchaj nas, Panie!
P.    Módlmy się.
Boże, Ojcze nasz w niebie,
Ty wiesz, czego nam potrzeba do życia godnego ludzi.
Ty powierzyłeś człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał
i darzysz go ziarnem do siewu i chlebem do wzmocnienia sił; wejrzyj na trud wszystkich pracujących na roli
i spraw swoim błogosławieństwem,
aby ziemia przyniosła oczekiwane plony.
Ześlij deszcz z obłoków,
aby użyźnił ziemię i okrył ją zielenią,
udziel słońca, aby kwiat zaowocował i dojrzało zboże.
Nie dozwól, aby plony uległy zniszczeniu,
ale daj nam obfitość Twoich darów.
Spraw, aby wszyscy ludzie zachowali szacunek
dla chleba, jako znak dziękczynienia Wobec Ciebie.
Dozwól nam z ziarna zebranego nakarmić nasze rodziny,
podzielić się z głodnymi
i przygotować też chleb na ofiarę dla Ciebie,
aby, przemieniony w Ciało Syna Twojego,
stał się dla nas pokarmem na życie wieczne.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W.    Amen.

Następuje śpiew Suplikacji.
MODLITWA O DESZCZ
(Mszał Rzymski, s. 167”)

KOLEKTA
Boże, w Tobie żyjemy, ruszamy się i jesteśmy, † ześlij nam obfity deszcz, abyśmy posiadając dostateczne środki do życia doczesnego, * z większą ufnością ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: www.archpoznan.pl