O formacji kapłańskiej

21-09-2016
930

Kapłani reprezentujący Sekcję Stałą Formacji Kapłańskiej modlili się we wtorek, 20 września w jasnogórskim sanktuarium. Tegoroczne spotkanie Sekcji dotyka tematu organizacji formacji stałej prezbiterów w diecezjach.

„Podejdziemy do tego tematu dwuaspektowo. Spróbujemy najpierw przyjrzeć się założeniom Kościoła odnośnie formacji kapłanów, a potem spojrzymy z uwagą na to, jaka jest rzeczywistość tej formacji tzn. gdzie są też pewne problemy, ale szczególnie spróbujemy zauważyć, co się sprawdza, co jest potrzebne kapłanom, co sprzyja ich życiu, ich posłudze, tam, gdzie aktualnie są” – mówi ks. dr Tomasz Trzaskawka, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej.

Mszy św. w południe odprawionej przed Cudownym Obrazem przewodniczył bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy arch. białostockiej. Homilię wygłosił ks. dr Tomasz Trzaskawka.

„Chcemy powierzać Bogu tu obecnych kapłanów zatroskanych o formację kapłańską w diecezjach, i prosić Maryję, Matkę Kapłanów, by roztaczała swoją opiekę nad nami, by wspomagała nas w tym trudzie zmierzania ku świętości” – powiedział na początku Eucharystii bp Henryk Ciereszko.Biskup Ciereszko poprosił także wszystkich obecnych o modlitwę za kapłanów. „Prosimy, aby o nas pamiętać, bo zawsze tak było, że jakość życia duchowego, świętość kapłanów proporcjonalnie przekłada się na pobożność, wiarę tych, którym posługują, stąd wspólnie troszczymy się o naszą świętość, nas kapłanów i nas wszystkich” – mówił.

Sekcja Stała Formacji Kapłańskiej działa przy Komisji Duchowieństwa KEP. Jej celem jest wymiana doświadczeń i wspieranie się w realizowaniu programów formacji stałej duchowieństwa w poszczególnych diecezjach, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej Komisji Duchowieństwa odbywają się raz w roku.

„Zadania Sekcji to najogólniej mówiąc troska o życie, posługę i formację kapłana, próbujemy łączyć te trzy elementy, bo widzimy, że zatrzymanie się przy jednym z nich z pominięciem pozostałych, nie dobrze skutkuje, dlatego tę formację próbujemy planować ze szczególną uwagą na życie i posługę kapłanów” – wyjaśnia ks. dr Tomasz Trzaskawka.

o. Stanisław Tomoń
BPJG