Msza św. w kaplicy Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych 29 sierpnia zwieńczyła uroczystości 80-lecia urodzin abp. Józefa Kowalczyka.  Ośrodek,  którego inicjatorem i fundatorem jest Jubilat, w ciągu 17 lat istnienia udzielił wsparcia kilkunastu tysiącom potrzebujących.

Eucharystii z okazji 80. urodzin abp. Józefa Kowalczyka w kaplicy Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych przewodniczył abp Wojciech Polak, prymas Polski. W uroczystościach uczestniczyli również: biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztof Wętkowski, kapłani, przyjaciele Jubilata oraz wspólnota Ośrodka.

Ośrodek w Jadownikach Mokrych, w którym każdego dnia pomoc i wsparcie otrzymują niepełnosprawne dzieci, młodzież i osoby dorosłe, obejmuje kilka placówek. Wśród nich: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, Niepubliczną Szkołę Specjalną, Placówkę Wsparcia Dziennego, w której pomocą terapeutyczną objętych jest 30 dzieci pochodzących ze środowiska lokalnego oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej, gdzie dziennie przyjmuje się około 50 pacjentów. Ośrodek organizuje również turnusy rehabilitacyjne, w których rocznie uczestniczy około 900 osób.

BPKEP

BRAK KOMENTARZY