Przygotowania obchodów Dnia Islamu oraz prace nad sympozjum na temat dialogu z religiami niechrześcijańskimi były głównymi tematami obrad Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi wchodzącego w skład Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie miało miejsce we wtorek, 11 września, w Sekretariacie KEP w Warszawie pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszki, biskupa pomocniczego archidiecezji białostockiej.

Jednym z głównych zadań Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, jak wyjaśnił bp Henryk Ciereszko, jest przygotowywanie obchodów Dnia Islamu, który ma miejsce 26 stycznia każdego roku. „Na to spotkanie zapraszamy wyznawców islamu z naszego kraju, jak również przedstawicieli krajów, gdzie dominuje islam, ambasadorów, konsulów, także przedstawicieli gmin wyznaniowych, Polski Związek Muzułmanów, czy Liga Muzułmańska, a także środowisk zainteresowanych dialogiem z innymi religiami” – mówi bp Ciereszko. Podczas organizowanego kilka razy w roku spotkania omawiane są również bieżące sprawy związane z dialogiem z religiami niechrześcijańskimi.

Najbliższy Dzień Islamu będzie miał miejsce 26 stycznia 2019 r. w Białymstoku. Jego tematem będą już tradycyjnie słowa zawarte w przesłaniu, jakie podejmuje Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji, rozpoczętego w maju, miesiąca Ramadan. W tym roku przesłanie brzmi:  „Chrześcijanie i muzułmanie – od współzawodnictwa do współpracy”.

Jak poinformował bp Ciereszko, do tego przesłania będzie nawiązywać również tytuł sympozjum, jakie Komitet planuje przygotować na UKSW w Warszawie. Będzie on brzmiał: „Kościół w dialogu z religiami – od współzawodnictwa do współpracy”. Wśród podejmowanych tematów zaplanowano: religie niechrześcijańskie w nauczaniu Kościoła; antropologiczne i teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego; dialog religii a dialog kultur; misyjna działalność Kościoła.

„Teraz, kiedy wyznawcy islamu pojawiają się coraz częściej w naszej kulturze, chodzi nam o to, aby wspólnie tworzyć dobro” – podkreślił bp Ciereszko. „Nie zapominamy przy tym misji Kościoła, który ukazuje Chrystusa, który jest zbawicielem każdego. Nie jesteśmy zwolnieni od tego, by zachować postawę świadczenia, głoszenia prawdy, wyznawania wiary w Chrystusa, ale z uszanowaniem i zaproszeniem do otwierania się na prawdę przez wyznawcy każdej religii” – powiedział.

Zapytany o Dzień Islamu podkreślił, że „nie zapominając o swojej tożsamości chrześcijańskiej należy szukać dróg jedności, dialogu w sensie przezwyciężania tego, co może być miejscem konfliktów czy konfrontacji”. „Szukamy pokoju, ale na bazie docierania do prawdy o człowieku i Bogu Stwórcy” – powiedział, zachęcając do tego, aby nie izolować się, ale dzielić się swoją wiarą z wyznawcami innych religii, szanując jednocześnie ich i to, w co wierzą.

Jak wspomniał bp Ciereszko, Komitet chce w przyszłości podjąć m.in. problem małżeństw mieszanych, szczególnie gdy chodzi o małżeństwa muzułmanów z katoliczkami.

BP KEP

Fotorelacja ze spotkania:
Spotkanie Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi

BRAK KOMENTARZY