Członkowie i konsultorzy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski uczestniczyli w kolejnym zebraniu roboczym. Spotkanie odbyło się 31 maja i 1 czerwca w Warszawie pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha. 

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2021 roku, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej Adama Bałabucha odbyło się zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Ze względu na prace remontowe w gmachu Sekretariatu Episkopatu Polski, miejscem spotkania była siedziba Caritas Polska w Warszawie.

Po wspólnej celebracji Liturgii godzin (Modlitwa przedpołudniowa) ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC odczytał protokół poprzedniego spotkania, który został jednogłośnie przyjęty. Następnie odbyła się dyskusja nad bieżącymi zagadnieniami liturgicznymi. Kolejnym zagadnieniem była sprawa siedmiu nowych wezwań Litanii do św. Józefa. Członkowie i konsultorzy komisji dokonali tłumaczenia tych wezwań na język polski (Opiekunie Odkupiciela, Sługo Chrystusa, Sługo zbawienia, Podporo w trudnościach, Patronie wygnańców, Patronie cierpiących, Patronie ubogich). Tłumaczenie zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC przedstawił liczne kwestie dotyczące tekstów Liturgii godzin (antyfony i responsoria, Wezwanie na okres Wielkiego Postu, hymn Jutrzni na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, prośby w Jutrzni i Nieszporach, drugie wydanie księgi liturgicznej Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, teksty na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, sprawa ujednolicenia daty obchodu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w kilku diecezjach polskich, problematyka uczestnictwa w liturgii transmitowanej przez internet).

Po krótkiej przerwie i celebracji Nieszporów członkowie oraz konsultorzy komisji podjęli pracę nad tłumaczeniem tekstów Mszału rzymskiego (okres Narodzenia Pańskiego). Prace pierwszego dnia zakończono Mszą Świętą oraz kolacją.

Drugi dzień zebrania rozpoczął się celebracją Mszy Świętej, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. Po śniadaniu i odmówieniu Liturgii godzin (Modlitwa przedpołudniowa) Komisja podjęła dalsze prace nad tłumaczeniem formularzy mszalnych (okres Narodzenia Pańskiego). Przewodniczący Komisji biskup Adam Bałabuch poinformował także o przebiegu procedowaniu w sprawie posługi lektora i akolity dla wiernych świeckich.

Zebranie zakończono wspólną modlitwą i obiadem. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w terminie 6-7 września 2021 roku w Rzeszowie, poprzedzając sympozjum naukowe liturgistów polskich.

Bp Piotr Greger/www.liturgia.episkopat.pl/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY