Obrady Episkopatu

08-10-2013

Trwają obrady plenarne biskupów. Episkopat zajmuje się przygotowaniami do kanonizacji Jana Pawła II oraz wizyty w Polsce Ojca Świętego Franciszka i Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.

1818

W programie obrad znalazły się także zagadnienia prawne, m.in. dotyczące aneksów do zatwierdzonych w ubiegłym roku Wytycznych KEP na temat procedur reagowania na przypadki pedofilii wśród duchownych. Będą poruszane również sprawy związane z ujednoliceniem kierunków nauk teologicznych w Polsce, kwestie Ruchu Światło-Życie, sprawy misyjne oraz sprawa formacji seminaryjnej tzw. dojrzałych powołań.