Ocalmy Chrześcijan w Syrii

05-11-2014

W drugą niedzielę listopada (9 XI) będziemy obchodzić VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Hasło tegorocznego Dnia brzmi "Ocalmy chrześcijan w Syrii".

948

VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest okazją do podjęcia modlitwy o pokój na świecie i o przestrzeganie wolności religijnej. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca także do wsparcia materialnego potrzebujących. Można to zrobić w dniach 1 listopada – 31 grudnia br, wysyłając, SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 2,46 zł) oraz składając ofiarę do puszek Stowarzyszenia 9 listopada. Przekazane środki trafią do chrześcijan i wszystkich cierpiących głód i choroby w Syrii, Egiptu, Sudanie, Indiach, Iraku, Ziemi Świętej. Pomoc Stowarzyszenia dociera do ponad 140 krajów na całym świecie.

„Proszę Was, abyście w Waszym kraju byli solą, światłem i zaczynem, który sprawi, że chrześcijaństwo w Polsce i w Europie uniknie naszego losu” – te słowa skierował do Polaków patriarcha Syrii Grzegorza III, prosząc o włączenie się w dzieło niesienia pomocy mieszkańcom Syrii.

Trwający trzy lata konflikt syryjski pochłonął już 170 tysięcy ofiar, 10% tej liczby stanowią zabite dzieci. Około 2,5 tysiąca osób uciekło za granicę, a co najmniej 7 tysięcy zostało przesiedlonych wewnątrz kraju.

Syria to dziś jedno z najtrudniejszych miejsc do życia dla chrześcijan. Coraz bardziej widoczne są działania zmierzające w kierunku zmniejszenia liczby chrześcijan dokonywane przez islamskich fundamentalistów. Liczba chrześcijan w Syrii w ciągu trzech lat zmniejszyła się o 30 % – na początku  2011 r. liczba chrześcijan wynosiła 1 750 000 osób, latem  2014 r. niespełna 1 200 000 osób.

Na liście chrześcijan zamordowanych z powodu wiary, sporządzonej w 2013 r. przez melchickiego patriarchę Grzegorza III Lahama, widnieje 215 nazwisk. Niestety liczba ta zwiększa się.

Z okazji obchodów VI Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęconego w tym roku Syrii Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprosiło do Polski świadka prześladowań tamtejszych chrześcijan bp. Antoine’a Audo – duchownego Kościoła chaldejskiego z Aleppo. Biskup z Syrii będzie gościł w naszym kraju od 6 do 9 listopada. Odwiedzi Warszawę, Częstochowę i Kraków.

Zobacz także:
>> Strona Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
>> Zaproszenie na konferencję prasową z udziałem bp. Audo

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie
Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli
o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.