W Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się spotkanie z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Przybyłych gości powitał kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Następnie miała miejsce prywatna rozmowa, bez udziału mediów, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego z patriarchą Bartłomiejem.

BP KEP

Zdjęcia ze spotkania:
Spotkanie Przewodniczącego Episkopatu z Ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem I (29.03.2022 r.)