Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski odbędzie się od 31 marca do 1 kwietnia 2020 roku w Częstochowie. 

Miejsce: Jasna Góra i Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Kardynała Wyszyńskiego 12

Organizator: Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego

Program Konferencji

31 III 2020 (wtorek)

Jasna Góra, kaplica Matki Bożej

7.30 MSZA ŚWIĘTA z homilią Abp Stanisław Gądecki

 Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie

g.9.45  Otwarcie konferencji:

Abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Abp dr Wacław Depo, metropolita częstochowski

Bp dr hab. Jan Kopiec

Stanisława Grochowska – odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

Dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 Sesja I: g.10.00 -11.30

Prowadzenie: dr hab. Paweł Skibiński

10.00-10.20

Bp. prof. dr hab. Jan Kopiec, Wpływ prymasa Stefana Wyszyńskiego na nominacje biskupie

10.20-10.40

Dr Rafał Łatka (BBH IPN), Model przywództwa prymasa Stefana Wyszyńskiego w Episkopacie Polski

10.40-11.00

Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), Elita narodu- biskupi w PRL

11.00-11.30 Panel dyskusyjny

11.30-11.50 przerwa na kawę

Sesja II: g.11.50 -13.20

Prowadzenie: dr Rafał Łatka

11.50-12.10

Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (UWr), Episkopat Polski u progu prymasostwa Stefana Wyszyńskiego

12.10-12.30

Dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa), Episkopat Polski bez prymasa Stefana Wyszyńskiego (1953-1956)- zarys zagadnienia

12.30-12.50

Dr Michał Białkowski (UMK), Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski w okresie Soboru Watykańskiego II

12.50-13.20 Panel dyskusyjny

13.20-15.00 przerwa

 Sesja III: g.15.00 -17.00

Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Żaryn

15.00-15.20

Dr hab. Paweł Skibiński (UW), Komisje Episkopatu w okresie prymasostwa kard. Stefana Wyszyńskiego

15.20-15.40

Ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski (PWT we Wrocławiu), Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski w okresie posługi kard. Stefana Wyszyńskiego

15.40-16.00

Abp Wacław Depo, Komisja Maryjna w okresie posługi prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego

16.00-16.20

  1. dr Józef Płatek OSPPE, Relacje Episkopatu Polski z Jasną Górą- wspomnienie świadka 16.20-17.00 Panel dyskusyjny

17.00- zakończenie I dnia konferencji

 

1 IV 2020 (środa)

 Jasna Góra, kaplica Matki Bożej

7.30 MSZA ŚWIĘTA z homilią – Abp Wacław Depo

 Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie

Panel z udziałem świadków 9.00-10.30:

Anna Rastawicka, Krystyna Szajer, Stanisława Nowicka

Prowadzenie: ks. dr hab. Dominik Zamiatała, dr Rafał Łatka

 Sesja I: g.10.40 – 12.30

Prowadzenie: ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL

10.40-11.00

Ks. dr A. Poniński (diecezja włocławska), Relacje prymasa jako metropolity z sufraganami na przykładzie biskupów włocławskich

11.00-11.20

Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, Prymas Stefan Wyszyński i administratorzy apostolscy i biskupi na Ziemiach Zachodnich i Północnych

11.20-11.40

Dr Andrzej Grajewski (Gość Niedzielny), Relacje prymasa Wyszyńskiego z administratorami apostolskimi w Białymstoku, Drohiczynie i Lubaczowie

11.40-12.10 Panel dyskusyjny

12.10-13.10- przerwa

 Sesja II g. 13.10-15.30

Prowadzenie ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW

13.10-13.30

Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, IPN), Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupami krakowskimi

13.30-13.50

Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań), Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupami poznańskimi

13.50-14.10

Ks. bp. dr hab. Mariusz Leszczyński (diecezja zamojsko-lubaczowska), Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupami lubelskimi

14.10-14.30

Dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW (IPN Katowice) Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupami śląskimi

14.30-14.50

Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (UPJPII), Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z bp. Ignacym Tokarczukiem

14.50-15.30 Panel dyskusyjny

15.30-16.00: przerwa na kawę

 Sesja III: g.16.00 – 17.30 

prowadzenie: ks. prof. dr hab. Józef Wołczański

16.00-16.20

Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK, Nadzwyczajna Komisja Episkopatu Polski ds. Budownictwa Kościołów w okresie prymasa Stefana Wyszyńskiego

16.20-16.40

Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL, Komisja ds. KUL Episkopatu Polski w okresie posługi prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego

16.40-17.00

Ks. prof. dr hab. Józef Szymański, Prymas Stefan Wyszyński a duszpasterstwo emigracyjne

17.00-17.30 Panel dyskusyjny

17.30 – zakończenie konferencji

 

BRAK KOMENTARZY