Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań (6-7 marca)

0
900

W Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie rozpocznie się dziś wieczorem (6 marca 2020 r.) Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. Tematem dwudniowego spotkania będą słowa zaczerpnięte z adhortacji apostolskiej „Chrystus Vivit”: „Aby towarzyszyć innym na tej ścieżce, najpierw musisz mieć doświadczenie podążania nią samemu”.

Odpowiedzialni za powołania w diecezjach i zakonach w całej Polsce zbiorą się, by wspólnie się modlić oraz podejmować refleksję nad tożsamością swojej drogi życia i towarzyszeniem w tej drodze innym ludziom.  Spotkanie rozpocznie się w piątek Mszą Świętą o godz. 18.00. Jak zapowiedział ks. Emil Parafiniuk, sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, pierwszy dzień będzie dniem bardziej duchowym, podczas którego uczestnicy spotkania wysłuchają konferencji i wezmą udział w Drodze Krzyżowej oraz Apelu Jasnogórskim. „Sobota jest dniem roboczym, kiedy odbędzie się bardzo wiele różnego rodzaju wykładów i świadectw, które będą pomocne w codziennej pracy powołaniowej dla referentów i duszpasterzy powołań” – zapowiedział ks. Parafiniuk.

Na spotkanie został zaproszony Prymas Polski abp Wojciech Polak, który jest przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa KEP. Podczas Kongregacji będzie on mówił o towarzyszeniu młodym osobom w rozeznawaniu powołania do kapłaństwa. „To będzie wielka pomoc przede wszystkim dla diecezjalnych duszpasterzy” – powiedział ks. Parafiniuk.

Oprócz Prymasa Polski na Kongregację został zaproszony o. Tomasz Maniura, oblat, duszpasterz młodzieży, który odpowiedzialny jest m.in. za Festiwal Życia w Kokotku. Powie on o tym, jak towarzyszyć młodym w rozeznawaniu powołania w duszpasterstwie młodzieży. Przewidziane jest też wystąpienie  s. Anny Moszczyńskiej, wikarii generalnej Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Będzie ona mówiła o wyzwaniach i towarzyszeniu młodym kobietom, które zgłaszają się do zgromadzenia.

„Nowością w naszym patrzeniu na powołania jest zaproszenie ks. Marcina Dąbkowskiego SDS, salwatorianina, odpowiedzialnego za Wolontariat Misyjny Salwator, który będzie mówił o wolontariacie misyjnym jako miejscu rozeznawania powołania” – powiedział ks. Parafiniuk. Jak podkreślił, również bardzo ważne będzie wystąpienie państwa Kotów, którzy powiedzą o towarzyszeniu młodym w rozeznawaniu powołania do małżeństwa. Jak dodał ks. Parafiniuk, organizatorzy spotkania chcą też zwracać uwagę referentów na szerszy kontekst znaczenia słowa „powołanie” – tak, jak to robi Ojciec Święty Franciszek.

Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań organizowana jest przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań oraz jej przewodniczącego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Powołań bp. Marka Solarczyka. Odbywa się dwa razy w roku – wiosną w Warszawie oraz jesienią na Jasnej Górze.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Powołuje ją delegat KEP do spraw powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.

BP KEP

>>PROGRAM

BRAK KOMENTARZY