Tegoroczna  24. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się w dniach 7 i 8 czerwca pod hasłem „Z Maryją idziemy w przyszłość”. Jak pisze w zaproszeniu Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, pielgrzymi będą przepraszać za dokonane akty profanacji wizerunku Matki Bożej, prosić też o łaskę umocnienia dla wiernych i kapłanów oraz dar nowych powołań apostolskich. 

„Trwa w narodzie polskim przebudzenie. Zadajemy sobie jednak pytanie, czy uda się obronić chrześcijańskie wartości w zjednoczeniu wspólnot, w odważnej i bezwarunkowej służbie Bogu. Czy to przebudzenie doprowadzi do przestrzegania i respektowania Jego prawa w każdej przestrzeni życia. Szczególnej troski potrzebuje sakramentalne małżeństwo, model chrześcijańskiej rodziny i troska o moralne wychowanie dzieci. Pielgrzymowanie przed Tron Królowej Polski, nabiera zatem szczególnego znaczenia” – czytamy w zaproszeniu Urszuli Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną  Górę.

Przybywając na Jasną Górę, pielgrzymi przywołają m.in. postać i nauczanie Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, „który zwracał uwagę na konieczność odbudowy państwa polskiego w oparciu o katolicką wiarę i moralność”.

Podczas pielgrzymowania na Jasną Górę w piątek 7 czerwca zaplanowano spotkanie Rady KIAK, konferencję w Sali Papieskiej na Jasnej Górze i Apel Jasnogórski, któremu przewodniczyć będzie Biskup Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. Po Apelu czuwanie nocne poprowadzi Akcja Katolicka z Diecezji Sandomierskiej.

Sobotnie spotkanie, 8 czerwca, rozpocznie się o godz. 10:30, w Katedrze Częstochowskiej. Podczas niego zostaną wręczone medale „Za dzieło apostolstwa”.

Następnie, o godz. 13:00, Mszy św. na Szczycie przewodniczyć będzie J.E. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uroczystą Mszę Św. zakończy wspólne odnowienie Aktu Zawierzenia Matce Bożej.

UF/ Akcja Katolicka/ BP KEP

>>Więcej

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ

Jasna Góra, 07-08.06.2019 r.
„Z Maryją idziemy w przyszłość”

07 czerwca – piątek Dom Pielgrzyma, Sala Konferencyjna 14.00 – Rada KIAK

Jasna Góra, Sala Papieska 17.00 – otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK – wystąpienia: – Ks. dr Jacek Brakowski SDB, temat: „Kard. August Hlond salezjanin, hiararcha Kościoła i mąż stanu.” – Ks. dr Bogusław Kozioł SChr, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda, temat: „Do czynu katolickiego przejśd musimy. Duchowośd Akcji Katolickiej według kard. Augusta Hlonda”. – dyskusja panelowa – złożenie kwiatów, z Aktem Oddania Matce Bożej pod tablicą Kard. A. Hlonda

21 .00 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – Apel Jasnogórski, JE Ks. Bp Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej – modlitewne czuwanie nocne, prowadzenie Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej

08 czerwca – sobota 10.30 Katedra Częstochowska (w przypadku niezakońoczenia remontu wokół Katedry – Kościół Św. Zygmunta, ul. Krakowska 1) – słowo prezes Zarządu KIAK, Urszuli Furtak – słowo JE Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego – słowo JE Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej – wystąpienia zaproszonych gości – wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”

11.40 – przejście na Jasną Górę 12.50 – powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego – ojcowie paulini – prezes KIAK Urszula Furtak

13.00 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z homilią JE Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

BRAK KOMENTARZY