Na czym polega towarzyszenie świeckim w odkrywaniu ich powołania? – to temat Spotkania Plenarnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, które odbędzie się 13 kwietnia br. (sobota) o godz. 10.30 w Warszawie, w Domu Pielgrzyma „Amicus”, przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu ul. Hozjusza 2.

Uczestnicy spotkania podejmą refleksję nad posługą towarzyszenia osobom w rozwoju ich więzi z Bogiem. Inspiracją do takiego tematu jest zachęta Ojca Świętego Franciszka skierowana do członków ruchów, aby bardziej zdecydowanie podjęli się tej posługi.

Jak poinformował o. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów, z okazji 30-lecia ogłoszenia adhortacji św. Jana Pawła II „Christifideles Laici” zebrani skupią się również na tym, jak dziś towarzyszyć ludziom w odkrywaniu ich powołania człowieka świeckiego.

 Program spotkania

10.00 – Recepcja

10.30 – Rozpoczęcie spotkania – Regina Pruszyńska,

wiceprzewodnicząca ORRK

10.45 – „Na czym polega towarzyszenie świeckim w odkrywaniu ich

                    powołania?” – o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK

11.30 – Świadectwa członów ruchów ukazujące przykłady różnych

                    sposobów oraz metod towarzyszenia świeckim

         (Ruchu Światło-Życie, Odnowa w Duchu Święty, Wspólnota

Życia Chrześcijańskiego, Spotkania Małżeńskie, Equipes Notre-

Dame, Focolari)

12.30 – Przerwa na kawę

13.00 – Sprawy bieżące

14.00 – Eucharystia

15.00 – Zakończenie spotkania

ORRK/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY