Oświadczenie

W związku z otrzymanymi pytaniami informuję, że ks. Marcin Iżycki został zawieszony przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w pełnieniu funkcji dyrektora Caritas Polska. Wnioskował o to biskup diecezji warszawsko-praskiej, do której ks. Iżycki jest inkardynowany. Sprawa ta nie jest związana z działalnością Caritas Polska, która działa w sposób nieprzerwany.

Leszek Gęsiak SJ

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

26 czerwca 2024 r.