Oświadczenie Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

30-09-2015

Solidarność z pracownikami służby zdrowia upominającymi się o sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę wyraził Zespół KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych.

1477

W oświadczeniu wydanym po spotkaniu zespołu, 24 września, jego przewodniczący bp Stefan Regmunt oraz krajowy duszpasterz służby zdrowia i chorych ks. Stanisław Warzeszak apelują m.in. o równe traktowanie wszystkich pracowników służby zdrowia, nie tylko jednej grupy zawodowej wewnątrz środowiska medycznego.

DOKUMENT: Oświadczenie Zespołu KEP ds. Duszpastwerstwa Służby Zdrowia