Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zachęcają do włączenia się w pomoc dzieciom z krajów misyjnych. Maj to czas I Komunii Świętych – jest to dobra okazja do uwrażliwienia dzieci na potrzeby rówieśników na całym świecie.

„Dzieci Komunijne Dzieciom Misji to jedna ze sztandarowych akcji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, przez którą chcemy pokazać solidarność wszystkich dzieci. Nie zapominajmy o głębokim wymiarze ewangelizacyjnym tego wydarzenia” – podkreśla ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM w Polsce. „To w rodzinie dokonuje się przygotowanie, celebracja i dziękczynienie za Eucharystię. Ta radość ma perspektywę jeszcze bogatszą, kiedy dzielisz się szczęściem z innymi” – dodaje ksiądz dyrektor.

Specjalne słowa podziękowania do polskich dzieci przesłała z Rzymu s. Roberta Tremarelli, sekretarz generalna PDMD. „Dziękuję za Waszą codzienną modlitwę za dzieci całego świata. To pierwsza działalność misyjna, o czym przypomina nam papież Franciszek. Musimy się za nie codziennie modlić. Dziękuję Wam także za wszystko, co robicie podczas spotkań w swoich ogniskach misyjnych i za wspieranie projektów PDMD na terenach misyjnych poprzez zbiórkę ofiar” – napisała s. Roberta.

„Ubiegły rok zaskoczył nas pandemią i związanymi z nią obostrzeniami. Podczas uroczystości pierwszokomunijnych nie było wielu gości. Pan Jezus jednak był taki sam jak zawsze. Tak samo czekał na każdego i tak samo dzieciaki mogły ofiarować swoją modlitwę za misjonarzy” – zauważa s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowa PDMD w Polsce.

Siostra Sekretarz dziękuje za świadectwa, zdjęcia i pozdrowienia, jakie wpłynęły do sekretariatu krajowego PDMD od rodzin i dodaje: „Możliwe, że w tym roku również będziecie przeżywać uroczystości I Komunii Świętej indywidualnie lub w mniejszym gronie. Jednak już wiemy z ubiegłorocznego doświadczenia, że to w żaden sposób nie ujmuje ogromnej radości spotkania z samym Panem Jezusem pod postacią chleba!”.

Sekretariat krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci przygotował konspekt katechezy pomocnej do dobrego przeżycia misyjnego dnia w Białym Tygodniu oraz plakat i obrazki pierwszokomunijne. W Misyjnych Materiałach Liturgicznych znajdują się też pomoce do misyjnego zaanimowania Mszy św. w misyjnym dniu Białego Tygodnia, komentarze i modlitwy.

PDMD od dzieci pierwszokomunijnych otrzymało ofiary w kwocie 846 643,63 zł (2019) i w kwocie 776 342,47 zł (2020) – co pokazuje, że pandemia nie zatrzymała akcji Dzieci Komunijne Dzieciom Misji.

PDMD w Polsce w ostatnim roku rozliczeniowym (2019) zrealizowało 91 projektów w 14 krajach świata na 3 kontynentach z kwoty 2 668 902,23 zł. Pomoc dotyczyła duszpasterstwa dzieci w diecezjach, edukacji oraz ochrony zdrowia.

as/pdm

>> Materiały do pobrania