Papież Franciszek zachęca do udziału w kampanii na rzecz migrantów i uchodźców „Share the Journey”

0
518

 

Dziś Papież Franciszek rozpoczął międzynarodową kampanię Caritas Internationalis „Share the Journey”. Celem dwuletniej kampanii jest promowanie spotkań międzykulturowych, dających okazję katolikom na spotkanie z uchodźcami i imigrantami oraz wysłuchanie historii ich podróży.

„Zjawisko imigracji było obecne w historii zawsze, nasza kampania ma na celu pomoc katolikom w spojrzeniu na nie nowymi oczami i otwartymi umysłami” – zachęca do udziału w akcji kard. Antonio Tagle, Przewodniczący Caritas Internationalis. Kampania ma pomóc w eliminacji strachu związanego z kontaktami z uchodźcami i imigrantami. Otwierając serca na uchodźców otwieramy je na Chrystusa – przypomina kard. Tagle.

Kampania będzie prowadzona do roku 2019. Katolickie organizacje oraz ponad 160 Caritas narodowych – w tym Caritas Polska – będą organizować krajowe i lokalne wydarzenia, aby zapewnić możliwość wysłuchania często dramatycznych historii uchodźców i imigrantów – dając tym samym przestrzeń do poznania się.
Więcej nt. kampanii: http://www.caritas.org/2017/09/media-advisory-pope-francis-will-launch-caritas-share-the-journey/

Polskie hasło akcji: Okażmy serce uchodźcom i migrantom w ich drodze. #sharejourney

***
Przypominamy, że uchodźcy i migranci to jedna z grup społecznych, dla której Caritas w Polsce organizuje kompleksowe wsparcie.
Wsparcie za granicą

Rodzina Rodzinie

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka – o przyjęcie rodzin syryjskich przez parafie – Caritas Polska uruchomiła w październiku 2016 r. program „Rodzina Rodzinie”, dzięki któremu polskie rodziny, wspólnoty, parafie i firmy poprzez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl mogą objąć półrocznym wsparciem rodziny syryjskie w Aleppo.

Obecnie jest to największy program pomocowy realizowany przez Caritas Polska i jeden z największych polskich programów społecznych. Od początku istnienia programu do tej pory przekazano partnerom ok. 15 mln złotych.
Partnerzy z Aleppo informują, że pomoc wciąż jest bardzo potrzeba a przyjęty system sprawdza się wyjątkowo skutecznie. Wsparcie potrzebne jest dziś w finansowaniu zakupu wody, leków, dostępu do elektryczności oraz opłat edukacji.

Od momentu rozpoczęcia Programu do dnia 19 września 2017 r. regularną, 6-miesięczną pomocą objętych zostało 4811 rodzin, dotkniętych skutkami wojny w Syrii, a dla 3023 rodzin wsparcie zostało przedłużone na kolejne 6 miesięcy.
Partnerami są lokalne kościoły oraz zgromadzenia zakonne.

Rodzina Rodzinie jest jednym z największych i najlepiej przyjmowanych programów pomocy w polskim społeczeństwie, skupiającym ludzi o różnych opcjach wokół wspólnego celu. Caritas Polska realizując ten program, spełnia w sposób wierny misję polskiego Kościoła w trudnych czasach sporów ideowych, dotyczących pomocy uchodźcom i ofiarom wojny w Syrii. Caritas Polska będąc głosem Konferencji Episkopatu Polski czerpie także żywą inspirację z orędzia Papieża Franciszka. Kontynuacja tej retoryki jest ważna zarówno dla Caritas, jak i dla Kościoła w Polsce.

Bliski Wschód

Obecnie Caritas Polska świadczy pomoc w 4 krajach dotkniętych kryzysem uchodźczym w Syrii, w Jordanii, Libanie oraz w Iraku. CP jest obecna na Bliskim Wschodzie od 2012 r.

CP pomocy udziela ze środków własnych pochodzących ze zbiórek oraz z funduszy rządowych poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do tej pory CP udzieliła pomocy na kwotę bliską 6 mln EUR.

Jordania

W Jordanii w 2017 r. i 2018 r. kontynuujemy pomoc w zapewnieniu uchodźcom syryjskim dachu nad głową poprzez realizację projektu pt. „Wsparcie uchodźców syryjskich i najuboższych Jordańczyków w zakresie schronienia”, prowadzonego we współpracy z Caritas Jordania. Rodziny szczególnie potrzebujące pomocy otrzymają karty bankomatowe, zasilane co miesiąc określoną kwotą w celu pokrycia kosztów wynajmu mieszkania. Dzięki temu beneficjenci będą mogli łatwiej pokonywać życiowe trudności, takie jak niestabilność zamieszkania, zadłużenie czy brak odpowiedniego wyżywienia i opieki medycznej.

Projekt realizowany jest we współpracy z Caritas Jordania i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Kurdystan

Również w Irackim Kurdystanie realizowane są dwa projekty humanitarne w prowincjach Erbil i Dohuk, których celem jest umożliwienie uchodźcom przebywającym w obozach oraz w społecznościach przyjmujących, a także lokalnej ludności dostępu do opieki medycznej, w tym ginekologicznej. Dzięki działaniu klinik stacjonarnych i mobilnych w obozie Ozal City pod Erbilem, a także w wioskach i w obozie dla przesiedleńców wewnętrznych Dawoodia, w prowincji Dohuk zmierzamy do poprawy stanu zdrowia ludności, w tym osób przewlekle chorych i zapewnienia niezbędnych lekarstw. Projekt realizowany jest we współpracy z Wyższą Szkołą św. Elżbiety z Bratysławy i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Pomoc uchodźcom wewnętrznym na Ukrainie

Caritas Polska realizuje dwa projekty humanitarne z zakresu opieki medycznej na wschodzie Ukrainy. Dzięki wsparciu Caritas Polska powstały i funkcjonują gabinety medyczno-socjalne w Bierdiańsku, Zaporożu, Mariupolu, Krzywym Rogu i Charkowie. Gabinety wspierają niesprawne funkcjonowanie systemu służby zdrowia, spotęgowane ponad milionem uchodźców wewnętrznych. Celem projektu jest dostarczanie specjalistycznej opieki lekarskiej obejmującej: profesjonalną diagnozę, w tym badania USG, zabiegi medyczne, zapewnienie dostępu do niezbędnych lekarstw i artykułów higienicznych, w tym pampersów, profilaktykę zdrowotną dla osób przesiedlonych oraz najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Caritas Polska rozpoczęła także 3-letni projekt rozwojowy na Ukrainie zatytułowany „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny, jako modelu integracji osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących na Ukrainie”. Projekt jest realizowany w sześciu miejscowościach na wschodzie i zachodzie kraju: Charków, Zaporoże, Kamieńskie, Kołomyja, Drohobycz, Iwano-Frankiwsk. Celem funkcjonowania Centrum Wsparcia Rodziny jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia zmierzającego do integracji społecznej dzieciom i osobom starszym – członkom rodzin przesiedlonych i społeczności przyjmujących oraz utworzenie przestrzeni do realizacji różnorodnych form pomocy. Działania zmierzają do zwiększenia poziomu integracji społecznej.

Wszystkie projekty są współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Wsparcie w kraju

Od wielu lat Caritas prowadzi w Polsce Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, w których otrzymują oni kompleksowe wsparcie, m.in. psychologiczne, edukacyjne i socjalne. Od roku zaś Caritas Polska wraz z sześcioma Centrami Pomocy realizuje projekt „Nowy Dom Polska”. Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej, Caritas Diecezji Siedleckiej, Caritas Diecezji Lubelskiej, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Pomoc w wyspecjalizowanych placówkach otrzymuje rocznie ok. 3000 osób.

W obliczu wzrastającej liczby osób uciekających przed wojną i szukających schronienia na terenie Polski, Caritas Polska zaproponowała innowacyjną formę pomocy – Aplikację pod nazwą „Pierwsze Kroki w Polsce”. Ma ona za zadanie pomóc nowo przybyłym w odnalezieniu się i adaptacji w Polsce. Dostępna jest w językach: arabskim, rosyjskim, angielskim i polskim a obsługiwana przez systemy iOS oraz Android – co pozwala korzystać z niej jak największej liczbie zainteresowanych. Dzięki aplikacji cudzoziemcy dowiedzą się m.in.: jak zalegalizować swój pobyt w RP, jak działa system pomocy socjalnej, gdzie można skorzystać ze wsparcia, jakie są ich prawa na rynku pracy oraz w zakresie opieki medycznej. Ludzi, którzy wybrali Polskę na swój nowy dom można wesprzeć wysyłając SMS o treści NADZIEJA na nr 72052 (2,46 z VAT).

Caritas Polska nie zapomniała również o najmłodszych i z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przygotowała dla dzieci cudzoziemskich pakiet powitalny zatytułowany „Edu-Mapa dla Dzieciaka”. Pakiet opracowany w formie komiksu, spełnia funkcję informacyjną oraz psychologiczną. Edu-Mapa dystrybuowana jest w ośrodkach otwartych oraz Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

Caritas Polska/BP KEP

 

BRAK KOMENTARZY