Piekary Śląskie: Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców

Pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza odprawiono uroczystą Eucharystię w czasie pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Homilię wygłosił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

0
1600

Przed Eucharystią przemówił abp Wiktor Skworc w tradycyjnym przemówieniu na piekarskim wzgórzu. Poruszył w nim bieżące sprawy, którymi żyje Górny Śląsk oraz cała Ojczyzna. M.in. podziękował za chrzest każdego z obecnych na pielgrzymce. Wspomniał również o niezwykle ważnym wydarzeniu, jakim było przywrócenie Śląska Polsce.

Ważne miejsce w czasie przemówienia metropolity katowickiego zajęły sprawy związane z polityką prorodzinną, wypowiedziane w kontekście ostatniego papieskiego dokumentu o rodzinie „Amoris laetitia”. – „Radość życia rodzinnego jest również radością Kościoła”. Tę prawdę przeżywamy, kiedy od lat w Piekarach promujemy rodzinę i „uprawiamy” prorodzinną politykę, upominając się o pomoc rodzinie. Dziękujemy więc za rządowy konkret: Program „Rodzina 500+” oraz „75+” – mówił metropolita katowicki.

W sposób szczególny za dar chrztu świętego w czasie homilii dziękował Prymas Polski abp Wojciech Polak. Wspomniał on wydarzenia sprzed 1050 lat, kiedy to pierwszy historyczny władca Polski Mieszko I „wyszedł na spotkanie łaski Bożej, pokornie pochylił swoje czoło pod wodami chrztu świętego i rozpoczął przez to błogosławiony ciąg łaski, świateł i mocy Bożych, który trwa do dziś dnia”.

Hierarcha wspomniał również słowa św. Jana Pawła II, które padły w Piekarach Śląskich w pamiętnym dla wszystkich roku Solidarności. Papież w przesłaniu do pielgrzymów przypominał: „Człowiek zanim należy do siebie samego, zanim należy do innych, do rodziców, do społeczeństwa, do państwa, do ludzkości, należy najpierw do Boga, bo jest człowiekiem w Bogu i przez Boga”. W tym kontekście Prymas przypomniał o znaczeniu chrztu świętego. – Chrzest to tajemnica naszej przynależności do Boga, którą mamy w ciągu życia pogłębiać po to właśnie (…) by być człowiekiem, by żyć jako człowiek i stawać się coraz pełniej człowiekiem, nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie – powiedział.

Metropolita gnieźnieński stanowczo podkreślił rolę ojców w procesie przekazywania wiary. – Drodzy Bracia! To piękne, wymagające i niezbędne zadanie ojców. Wychowanie dziecka w wierze jest podstawowym zadaniem jego rodziców, niezbywalnym i niemożliwym do przekazania i oddania go w ręce innych, choćby tylko z tego prostego powodu, że dokonuje się ono nie tyle poprzez nauczanie prawd i przypominanie, co raczej przede wszystkim dzięki osobistej postawie wiary, postawie nawrócenia i wspólnego dojrzewania w wierze – mówił.

Hierarcha zaapelował również do zebranych, aby byli ludźmi miłosierdzia, które wynika z praktykowania wiary. – Być narzędziem miłosierdzia w naszych rodzinach i naszych wspólnotach, w miejscu pracy i odpoczynku. Być narzędziem miłosierdzia, czyli przełamywać w sobie bariery uprzedzeń, obojętności i wygody. Być narzędziem miłosierdzia, to strzec się (…) by nie popaść w straszliwą pułapkę myślenia, że życie zależy od pieniędzy i że wobec nich wszystko one staje się pozbawione wartości i godności. Być narzędziem miłosierdzia, to rozumieć, że rodzina nie może być zakładnikiem pracy – przekonywał abp Polak.

Na zakończenie Mszy św. metropolita katowicki podziękował kard. Stanisławowi Dziwiszowi za przewodniczenie Eucharystii. Równocześnie zapewnił o gotowości wspierania dzieła Światowych Dni Młodzieży. Powiedział, że w archidiecezji katowickiej zgłosiło się blisko 20 tys. rodzin, które chcąc przyjąć pielgrzymów.

Abp Skworc zwrócił się również do maturzystów. – Ten kto jest powołany, niech ma odwagę do pójścia za głosem powołania. (…) Zachęcam, żeby młodzi byli odważni – mówił metropolita katowicki.

Pod koniec Eucharystii miała również miejsce niespodzianka prosto z Rzymu: Ojciec Święty Franciszek w czasie dzisiejszej modlitwy Anioł Pański wspomniał o pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Słowo papieża abp Skworc odczytał z przyniesionego mu smartfona. – Matka Boża niech wspiera rodziny oraz młodzież, która przygotowuje się na Światowe Dni Młodzieży – przeczytał metropolita.

Abp Skworc zachęcił również do zobaczenia wystawy zdjęć z 1966 roku pokazującą wydarzenia z Piekar podczas obchodów millenium Chrztu Polski. – Jest kilka zdjęć, które pokazują wydarzenia rocznicowe, jubileuszowe – może niejeden starszy pielgrzym na tym zdjęciu się rozpozna – mówił metropolita.

Przed błogosławieństwem zabrał również głos kard. Stanisław Dziwisz. Nawiązując do nieprzychylnej aury panującej rano w Piekarach mówił, że zawsze takie sprawy powierza przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. – Ja mam taką praktykę: Janie Pawle II zrób coś – mówił hierarcha.

Odwołując się do słów abp Skworca zaprosił wszystkich na ŚDM do Krakowa. – Metropolita katowicki mówił do zobaczenia za rok, a ja wam mówię: za dwa miesiące, w Krakowie, wszystkich zapraszam. Nie tylko młodzież. (…) Jan Paweł II mówił: kto kocha, zawsze jest młody. A wy kochacie… – usłyszeli zebrani na piekarskim wzgórzu.

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jest jedyną taką pielgrzymką stanową w Polsce. Tradycja pielgrzymowania trwa już ponad 350 lat i corocznie gromadzi przed obliczem piekarskiej Pani około 100 tys. mężczyzn. W sierpniu odbywa się druga stanowa pielgrzymka do Piekar Śląskich. Wówczas do Matki Bożej pielgrzymują kobiety.

ks.sk / Piekary Śląskie / KAI

BRAK KOMENTARZY