Pierwsza katecheza abp. Gądeckiego – Małżeństwo wyszło od Boga i dla większości ludzi jest drogą, która ma ich z powrotem do Boga prowadzić

23-03-2015

- Małżeństwo wyszło od Boga i dla większości ludzi jest drogą, która ma ich z powrotem do Boga prowadzić – podkreślił abp Stanisław Gądecki w pierwszej nauce rekolekcyjnej, głoszonej w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu.

0
1896

Katechezy o rodzinie

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 22 marca wieczorem rozpoczął trzydniowe rekolekcje wielkopostne pt. „Trzy katechezy o rodzinie”.

Katechezy poświęcone małżeństwu i rodzinie stanowią refleksję między dwoma Synodami Biskupów na ten temat, zwołanymi przez papieża Franciszka.

Metropolita poznański, nawiązując do Księgi Rodzaju, przypomniał, że Pan Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest wrodzonym i podstawowym powołaniem każdej istoty ludzkiej. – Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Pan Bóg miłuje człowieka – zaznaczył abp Gądecki.

Zauważył, że powołanie do małżeństwa wpisane jest w naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. – Człowiek został stworzony jako szczególna wartość dla Boga, ale także jako szczególna wartość dla samego człowieka, bo jest człowiekiem i dlatego, że kobieta jest dla mężczyzny i na odwrót − mężczyzna jest dla kobiety – podkreślił przewodniczący KEP.

Zwrócił uwagę, że już Księga Rodzaju mówi o tym, że kobiecość odnajduje siebie w męskości, a męskość potwierdza się przez kobiecość. – Funkcja płci, która w pewnym sensie jest konstytutywna dla osoby, ukazuje jak głęboko człowiek z całą swoją samotnością duchową, z jedynością i niepowtarzalnością właściwą sobie jest ukonstytuowany jako on lub ona – podkreślił abp Gądecki. Mężczyzn i kobieta, jednocząc się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, odkrywają za każdym razem tajemnicę stworzenia i odkrywają swoje człowieczeństwo. – Pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta winni stanowić wzór dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy w jakimkolwiek czasie będą jednoczyć się ze sobą tak ściśle, że będą jednym ciałem – powiedział przewodniczący KEP.

Przypomniał, że św. Jan Paweł II podkreślił w adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio”, że „płciowość, przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest wyłącznie zjawiskiem biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej osoby ludzkiej jako takiej”. Urzeczywistnia się tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się ze sobą aż do śmierci.

Abp Gądecki zaznaczył, że całkowitość, jakiej wymaga miłość małżeńska, odpowiada wymogom odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jedynym miejscem umożliwiającym oddanie w całej swojej prawdzie jest małżeństwo, czyli przymierze miłości małżeńskiej i jej świadomy i wolny wybór, w którym mężczyzna i kobieta przyjmują wewnętrzną wspólnotę życia i miłości. – Instytucja małżeństwa nie jest wynikiem ingerencji społeczeństwa czy władzy ani zewnętrznym narzuceniem jakiejś normy, ale stanowi wewnętrzny wymóg miłości małżeńskiej, które potwierdza się publicznie jako jedyne i wyłączne – stwierdził metropolita poznański.

Mówiąc o macierzyństwie i ojcostwie podkreślił, że tajemnica kobiecości ujawnia się do końca przez macierzyństwo. – Mężczyzna i kobieta poznają się wzajemnie w tym trzecim, który jest z nich obojga. W nim oboje rozpoznają na nowo siebie, swoje człowieczeństwo, swój żywy obraz – powiedział abp Gądecki. Jedność somatyczna mężczyzny i kobiety, która znalazła swój pierwszy wyraz w słowach „kość z moich kości, ciało z mego ciała”, potwierdza się w słowach pierwszej kobiet matki „urodziłam człowieka”. – Pierwsza rodząca kobieta ma pełną świadomość tajemnicy stworzenia odnawiającej się w ludzkim rodzeniu i udziału Boga, skoro mówi „otrzymałam go od Pana” – zaznaczył metropolita poznański.

Przewodniczący KEP wygłosi kolejne nauki rekolekcyjne w poniedziałek i wtorek o godz. 18.30.

Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego przed rokiem obchodziła 90-lecie istnienia.
Duszpasterstwo w parafii zostało powierzone księżom zmartwychwstańcom. Budowę kościoła na poznańskiej Wildzie rozpoczęto jeszcze pod zaborami, 100 lat temu, jako wotum wdzięczności narodu polskiego z okazji 950. rocznicy chrztu Polski.

KAI / Poznań / msz

Wysłuchaj katechezy

BRAK KOMENTARZY