Pierwsza sesja procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Streicha rozpocznie się 28 października w Luboniu. 5 listopada, w miejscu męczeńskiej śmierci ks. Stanisława Streicha zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego. Eucharystia będzie transmitowana przez Telewizję Polonia.

W sobotę, 28 października 2017 r. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu odbędzie się pierwsza sesja procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym połączona z uroczystą Eucharystią oraz ustanowieniem Trybunału w osobach: delegata biskupa, promotora sprawiedliwości oraz notariusza. Od tego dnia kandydatowi na ołtarze przysługiwać będzie tytuł: „Sługa Boży”. Trybunał będzie kontynuował dalsze sesje, mające na celu przesłuchiwanie świadków, poznawanie opinii świętości, cnót oraz męczeństwa ks. Stanisława Streicha.

W niedzielę 5 listopada, podobnie jak w latach ubiegłych, obchodzony będzie Dzień Modlitw o Kanonizację Błogosławionych i Beatyfikację Sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej. W roku bieżącym uroczystość odbędzie się wyjątkowo w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu, w miejscu męczeńskiej śmierci ks. Stanisława Streicha. Tego dnia o godzinie 13.00 zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego. Msza św. transmitowana będzie przez Telewizję Polonia.

***

Ks. postulator Wojciech Mueller 18 kwietnia 2016 r. przedstawił formalną prośbę abp. Stanisławowi Gądeckiemu o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Streicha na etapie diecezjalnym. Biskupi dnia 5 października 2017 r. zgromadzeni na 374 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie wyrazili zgodę na wystąpienie z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej. W międzyczasie 6 listopada został ogłoszony edykt, w którym ks. Arcybiskup zwrócił się do wszystkich, posiadających jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące ks. Stanisława Streicha, aby zechcieli przekazać je do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu do dnia 31 marca 2017 r.

W styczniu 2017 r. Watykańska Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wydała nihil obstat. Do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu dotarł dokument podpisany przez kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji. Ta decyzja to ostatni etap na drodze do procesu beatyfikacyjnego, na podstawie którego biskup diecezjalny może podjąć dalsze decyzje w oparciu o zgromadzoną dokumentację i opinie. W związku z powyższym została ustanowiona Komisja Historyczna do zbadania życia Sługi Bożego na podstawie analizy źródłowej dokumentów historycznych.

Stanisław Streich przyszedł na świat 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Po maturze przyjęto go do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, które ukończył 6 czerwca 1925 roku, przyjmując święcenia kapłańskie. W latach 1925−1927 był kapelanem sióstr elżbietanek oraz uczył religii w jednej z poznańskich szkół handlowych. W 1927 roku został wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, gdzie dał się poznać jako dobry kaznodzieja. Rok później wyjechał do Koźmina, aby nauczać religii w męskim seminarium nauczycielskim, a od 1929 roku objął wikariat w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu. Od początku 1932 roku był wikariuszem w poznańskiej parafii pw. św. Marcina, a po zdaniu egzaminu proboszczowskiego 1 lipca 1933 roku objął parafię w Żabikowie. Od razu podjął starania o wzniesienie w Luboniu nowego kościoła. W 1935 roku została erygowana − wyodrębniona z parafii pw. św. Barbary − parafia pw. św. Jana Bosko. Pierwszego października 1935 roku ks. Streich został jej pierwszym proboszczem. 27 lutego 1938 roku odprawiał Mszę św. dla dzieci. Po odejściu od ołtarza skierował się ku ambonie, aby przeczytać Ewangelię oraz wygłosić kazanie. W tym momencie zza pleców dzieci wyskoczył mężczyzna i dwukrotnie strzelił do księdza: trafi ł go w twarz, a druga kula utkwiła w niesionym przez niego ewangeliarzu. Ksiądz Stanisław padł, a morderca zbliżył się i oddał jeszcze dwa strzały w plecy. 3 marca odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, w którym uczestniczyło dwadzieścia tysięcy osób. Po Mszy św. ciało męczennika złożono do grobu przy kościele.

www.archpoznan.pl/BPKEP

Zdjęcie ilustracyjne: ksiadz-streich.org