Pierwszy dzień Kongresu organizowanego przez Komisję „Szkoła – Katecheza – Uniwersytet” (CCEE)

16-04-2015

W czwartkowe popołudnie, w sali kinowej Politechniki Łódzkiej, rozpoczęły się obrady Kongresu.

477

Pierwszy dzień obrad wypełniły prezentacje dwóch referatów. Pierwszy z nich zatytułowany: „Duszpasterstwo akademickie w perspektywie rozwoju ludzkości” wygłosił ksiądz kardynał Zenon Grocholewski , Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego z Watykanu.

Drugi referat wygłosił Luca Volonte (przez wiele lat sprawozdawca i pełniący funkcję Przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Rady Europy, w szczególny sposób zaangażowany w problemy dotyczące promocji i wspierania rodziny, w kwestie związane ze sprzeciwem sumienia i wolności wyznania) zatytułowany był: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”.

 

>>> PEŁNA RELACJA NA STRONIE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ